Bütçeden konuta en az payı Doğu Karadeniz ayırdı

2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait birleşik sonuçlar, toplam tüketim harcamalarında konut ve kiraya en düşük pay ayıran bölgenin Doğu Karadeniz bölgesi olduğunu gösterdi

Bütçeden konuta en az payı Doğu Karadeniz ayırdı

Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait verilerin birleştirilmesi ile elde edilen veriler, toplam tüketim harcamalarının önemli bir kısmının konut ve kiraya ayrıldığını gösterdi. Toplam tüketim harcamaları içinde konut ve kiraya ayrılan pay ise, bölgeler bazında önemli farklılıklar içeriyor.

Konut ve kiraya en düşük pay Doğu Karadeniz bölgesinde

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2016 yılına aiet Bölgesel Hanehalkı Tüketim Harcaması istatistikleri, son üç yıla ait verilerin analizi ile tüketim harcamaları içindeki en yüksek payın konut ve kiraya ayrıldığını bir kez daha gösterdi. 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın birleştirilmiş verilerine göre konut ve kira harcamaları bölgesel bazda farklılıklar gösterdi. Yapılan ölçümlere göre konut ve kira harcamalarına en düşüm payı Doğu Karadeniz bölgesinin ayırdığı görüldü. Doğu Karadeniz bölgesinin konut ve kira harcamalarına ayırdığı pay ise yüzde 21.8 olarak ölçüldü.

En yüksek pay İstanbul'da

Toplam tüketim harcamaları içinde konut ve kiranın en yüksek pay aldığı şehir ise İstanbul oldu. İstanbul'un konut ve kira harcamalarındaki payı yüzde 30.4 olarak ölçüldü. Böylece toplam tüketim harcamaları içinde konut ve kiraya en yüksek ve en düşük pay ayıran bölgelerdeki fark yüzde 8.6 seviyesinde ölçülmüş oldu.

Konut ve kiradan sonra gıda ve içecek

Diğer taraftan toplam tüketim harcamaları içinde konut ve kiranın ardından en yüksek payı, gıda ve alkolsüz içecekler aldı. Gıda ve alkolsüz içecekler kategorisinin toplam harcamalar içinde en yüksek payı aldığı bölge yüzde 27.9 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu. Bu oranın en düşük olduğu bölge ise yüzde 15.6 ile İstanbul olarak ölçüldü

Ulaşım harcamalarına en yüksek payı Akdeniz Bölgesi ayırdı

Konut ve kira, gıda ve alkolsuz içecekler kategorisinin ardından toplam tüketim harcamaları içinde en yüksek payı ise ulaştırma harcamaları aldı. Bölgeler bazında ise ulaştırma harcamalarında en yüksek payı yüzde 19.9 ile Akdeniz Bölgesi aldı. Toplam tüketim harcamaları içinde Ulaştırma Harcamalarına en düşük payı ayıran bölge ise Ortadoğu Anadolu Bölgesi oldu. 

Eğitim ve sağlık hak etmediği yerde

Toplam tüketim harcamaları içinde en düşük payı alan kalemlerden biri ise eğitim ve sağlık oldu. Toplam harcamalar içinde eğitime en yüksek payı ayıran İstanbul'Da dahi bu kalemin payı yüzde 3.4 seviyesinde ölçüldü. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toplam harcamalar içinde eğitime ayrılan pay yüzde 1'i dahi bulmadı. Sağlık harcamalarında da İStanbul'un yüzde 2.4 ile en yüksek paya ulaştığı görüldü. Kuzedoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu Bölgesi ise bu kalemde yüzde 1.3 ile en düşük harcama oranına ulaştı.