Büyük depremin 18. yıldönümünde 7 milyon riskli yapı gerçeği

Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan, Büyük Marmara Depremi'nin üzerinden geçen 18 yıla karşın halen 7 milyonun üzerinde riskli yapının varlığını koruduğunu söyledi.

Büyük depremin 18. yıldönümünde 7 milyon riskli yapı gerçeği

17 Ağustos Depremi'nin üzerinden geçen 18 yıla karşın kentsel dönüşüm çalışmaları ve riskli binaların yenilenme faaliyetleri istenen düzeye ulaşamadı Türkiye İnşaat malzemesi Sanayicileri Derneği Başkanı Ferdi Erdoğan,  17 Ağustos 1999 Depremi'nin 18'inci yıl dönümünde ülke genelinde 7 milyonun üzerinde riskli yapı bulunduğunu belirtti.

Marmara Denizi en fazla 7.5 üretir

Açıklamasında, deprem inceleme ve araştırma bulgularından hareketle Türkiye'de 9 ya da 8 şiddetinde bir depremin gerçekleşme ihtimalini de düşük olarak niteleyen Erdoğan: "Marmara Denizi’nin üretebileceği şiddet en fazla 7.0 - 7.5 bandında olacaktır. Ege Denizi ise en fazla 6.0 - 6.5 bandında deprem üretebilir. Bugüne kadar olan deprem istatistikleri bu tahmini güçlendirmektedir. Ama bu noktada binaların, bu şiddete dayanıp dayanmaması ayrı bir tartışma konusudur." dedi. 

Halen çok eksiğimiz mevcut

Ege Denizi'nde yaşanan son sarsıntıların kentsel dönüşümün önemini bir kez daha hatırlattığını, buna karşın depreme hazır olma hususunda çok sayıda eksiğin bulunduğunu açıklayan Erdoğan: "Yaşanan her deprem sonrası felaket senaryoları dile getirmek yerine yapısal problemleri çözüp, ülkemizin daha güvenli yapılara ulaşmasını sağlamalıyız ve depremi bir risk olmaktan çıkarmalıyız. Kentsel dönüşüm için kamu tarafından yaratılacak 75 milyar liralık kaynak konusunun netleşmesi ile birlikte, sektörümüz desteklenecek ve inşaat çalışmaları hız kazanacaktır..." dedi. 

Bir araba ömrü kadar dayanacak binalar inşa ediyoruz

Erdoğan, Türkiye'nin 100 sene ayakta kalacak binalar inşa etmesi gerektiğini  ancak bugün gerçekleştirilen uygulamalar bazında 20 ya da 30 yıl sonra yeniden dönüştürülecek binalar yapıldığını vurgulayarak: "Bir otomobil kadar kullanım ömrü olan binalarda yaşıyoruz. Hem binaların dayanıksızlığı hem de yeni çevre düzenlemelerinden dolayı mevcut yapılar yıkılarak yeniden inşa ediliyor. Örneğin Kadıköy’de 70’li yıllarda, az katlı, bahçeli evler yıkıldı yerine yüksek apartmanlar yapıldı. Şimdi aynı binalar bir kez daha dönüşüyor." dedi

Bina dönüşümü ve kar kaygısı dönüşüm vizyonunu zayıflatıyor

Açıklamasında kentsel dönüşüm çerçevesinde mahallelerin değil, binaların dönüştüğü yorumunda da bulunan Ferdi Erdoğan, servet etkisi ve para kazanma algısının yüksekliğini de eleştirdi. Erdoğan: "Bu nedenle her platformda ısrarla dile getirdiğimiz üzere, etkin bir piyasa denetimiyle birlikte ülkemizde bir Yapı Yasası’nın olması şart. Bu yasanın çıkarılması bir sektörü değil, tüm ülkeyi kalkındıracak bir hamle olacaktır." dedi. 

Su yalıtımı olmayan binalar tehlike içeriyor

Başkan Ferdi Erdoğan, depremde meydana gelen büyük yıkımların en önemli nedeninin korozyon olduğunu da hatırlatarak: "Ülkemizde su yalıtımı yapılmamış bina sayısı yüksek ve su yalıtımı yapılmamış binalar, korozyon nedeniyle büyük tehlike yaratmaktadır" şeklinde konuştu.