Büyükçamlıca imar planı askıya çıktı

Başbakan Erdoğan'ın cami yapılacağını açıkladığı Çamlıca'ya ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Büyükçamlıca Özel Proje alanı Uygulama İmar Planı askıya çıktı

Büyükçamlıca imar planı askıya çıktı

18 Haziran 2012 / www.emlakwebtv.com / Bülent Yoldaş

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın cami yapılacağını açıkladığı, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın ise "Bize ve başka bir kuruma gelmiş proje yok" dediği Çamlıca Tepesi'ni de kapsayan, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Büyükçamlıca Özel Proje Alanı Uygulama İmar Planı askıya çıktı. Askıya çıkan planlara göre bölge turizm alanı ve dini tesis alanı olarak planlandı. Plan imar planı yapma yetkisi bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sitesinde açıklanan tutanak şu şekilde;

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

İstanbul İli Üsküdar İlçesi Kısıklı Mahallesi160 Pafta 804 Ada 13,14,56 ve 57 nolu Parselleri kapsayan bölgeyle ilgili 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Büyükçamlıca Özel Proje alanı Uygulama İmar Planına ilişkin askıya çıkarma tutanağı

İLAN
İSTANBUL VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul İli Üsküdar İlçesi Kısıklı Mahallesi160 Pafta 804 Ada 13,14,56 ve 57 nolu Parselleri kapsayan bölgeyle ilgili 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Büyükçamlıca Özel Proje alanı Uygulama İmar Planı 644 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesi uyarınca 04.06.2012 gün ve B.090.0.MPG.0.13.00.00.303.03/8590 sayılı Makam oluru ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca re'sen onaylanmıştır.
Söz konusu Plan 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesi gereğince 08.06.2012- 07.07.2012 (30 gün) Tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

Askıya çıkan planların Plan Notu'nda şu maddeler yer alıyor: 

* Plan Onama sınırı içerisindeki alanlarda uygulama aşamasında Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun uygun görüşü alınacaktır.
* 10.01.2010 tarihinde 7269 sayılı yasanın 2. Maddesine göre onaylanan Anadolu Yakası Mikro BölgelemeEtüd Raporu2na uyulacaktır.
* Turizm Alanı'nda uygulama TAKS: 0.15, KAKS: 0.30 olmak şartıyla hazırlanacak kentsel tasarım projesine ve bakanlıkça onaylanacak avan projesine göreyapılacaktır Ruhsat işlemleri avan projeye uygun olarak belediyesince yürütülecektir.
* Turizm alanında emsal net parsel üzerinden hesaplanacaktır. Bu alanda ticaret ve hizmet alanları, kafe, büfe vb., konaklama ile sosyal kültürel tesis alanları yer alabilir. Konaklama tesislerinde HMAKS: 11.00 M, diğer yapılarda ise HMAKS: 6.50 M olarak uygulama yapılacaktır.
* Rekreasyon alanında rekratif amaçlı sökülür takılabiliryapılar dışında yapı yapılamaz. TAKS 0.03, HMAKS 5.50 M'dir. Hazırlanacak kentsel tasarım projesine ve bakanlıkça onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacak olup, ruhsat işlemleri avan projeye uygun olarak belediyesince yürütülecektir.
* Dini Tesis Alanı'nda uygulama Boğaziçi silüeti ile uyumlu olacak şekilde hazırlanacak ve Bakanlıkça onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır. Bu alanda dini tesis ile bütünleşecek eğitim, kültür vb. fonksiyonlar yapılabilecek olup, ruhsat işlemleri avan projeye uygun olarak belediyesince yürütülecektir.
*TRT Alanında uygulama Boğaziçi silueti ile uyumlu olacak şekilde hazırlanacak ve Bakanlıkça onaylanacak avan projeye göre yapılacak olup, ruhsat işlemleri avan projeye uygun olarak belediyesince yürütülecektir.