Büyükçekmece Belediye Başkanlığı 15 işyeri satacak

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı’nın 15 adet işyerinin satışını gerçekleştireceği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı 15 işyeri satacak

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuru şöyle;

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyetleri Belediyemize ait; Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi 525 ada 1 parsel üzerinde bulunan Beykent Sanayi Sitesindeki 15 adet işyerinin 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince “Açık Teklif” usulü ile satılması işidir.

2 - Şartname ve ekleri Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya satın alınabilir.

3 - İhale 11/02/2014 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre "Açık Teklif" usulü yapılacaktır.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler:

a) Nüfus cüzdan fotokopisi

b) Tebligat adresi

c) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.

Tüzel Kişiler:

a) Faaliyet Belgesi

b) İmza sirküleri

c) İhaleye katılacak için yetki belgesi

d) Ticaret Sicil Gazetesi

e) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.

5 - İhale Belediye Encümenince Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

6 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 10/02/2014 Pazartesi günü Saat:16:30 kadar Büyükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir.

7 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.