Büyükçekmece Belediyesi arsa satıyor

Büyükçekmece Belediyesi, Fatih Mahallesi’nde arsa satıyor.

Büyükçekmece Belediyesi arsa satıyor

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi'nde bulunan arsayı satışa çıkardı. Arsanın ihalesi 23 Haziran 2015 tarihinde yapılacak.

Konu ile ilgili Belediye tarafından yayınlanan ilan şöyle;

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 1 (bir) adet yer 2886 Sayılı Yasanın 36. maddesi gereğince “ Kapalı Teklif Usulü” ihale edilerek satılacaktır.

 Sıra No:1

Ada-Parsel:Fatih Mahallesi,

Adres: 452 ada 7 parsel

Yüzölçümü: 439,26 m2

İmar Durumu:Konut Alanı

Muhammen Bedel: 329.445,00 TL

Geçici Teminat: 9.883,35 TL

1 - İhale Şartnamesi Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilecektir.

3 - İhale 23/06/2015 Salı günü saat 09:00 da Büyükçekmece Belediyesi Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet 2 Caddesi No: 24 adresindeki Ek Hizmet Binasındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu, Şartname bedeline ait makbuz ile Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Müdürlüğümüzden alınacak hesap ekstresi getireceklerdir

Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Geçici teminat makbuzu ile Şartname bedeline ait makbuz ile Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Müdürlüğümüzden alınacak hesap ekstresi getireceklerdir.

5 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 22/06/2015 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Büyükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir.

6 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.