Büyükçekmece Belediyesi arsa satıyor

Büyükçekmece Belediyesi, bölgede bulunan arsasını 3 milyon 533 bin 240 liralık bedelle satacak.

Büyükçekmece Belediyesi arsa satıyor

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Büyükçekmece’de yer alan arsasını kapalı teklif usulüyle satışa çıkaracak. Arsanın bedeli ise 3 milyon 533 bin 240 liralık olarak belirlendi. Arsa ile ilgili Büyükçekmece Belediyesi’nin yayınladığı açıklamayı aşağıda görebilirsiniz;

Büyükçekmece Belediyesi arsa satıyor

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

S.No: 1

İl: İstanbul

İlçe: Büyükçekmece

Ada: 113

Parsel: 2

İmar Durumu: Ticaret Alanı

Muammen Bedel: 3.533.240,00 TL

Geçici Teminat: 105.997,20

Adres: Türkoba Mahallesi Büyükçekmece/İstanbul

1 - İhale Şartnamesi Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilecektir.

2 - İhale 04/08/2015 Salı günü saat 09:00’da Büyükçekmece Belediyesi Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet 2 Caddesi No: 24 adresindeki Ek Hizmet Binasındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu, Şartname bedeline ait makbuz ile Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Müdürlüğümüzden alınacak hesap ekstresi getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Geçici teminat makbuzu ile Şartname bedeline ait makbuz ile Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Müdürlüğümüzden alınacak hesap ekstresi getireceklerdir.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 03/08/2015 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Büyükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.