Büyükçekmece Belediyesi arsa satıyor

Büyükçekmece Belediyesi, bölgede bulunan 2 adet arsasını 18 Ağustos tarihinde yapacağı ihalelerle satacak.

Büyükçekmece Belediyesi arsa satıyor

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, bölgede yer alan 2 adet arsasının satışını gerçekleştirecek. Atatürk Mahallesi’nde bulunan arsaların ihalesi 18 Ağustos 2015 tarihinde yapılacak. Satış bedelleri 5 milyon 526 bin 370 lira olarak belirlenen arsaların büyüklükleri ise 3.169 ile 192 metrekare.

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı’nın konu ile ilgili olarak yayınladığı detaylı bilgiler şöyle;

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı’ndan:

Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 2 (iki) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 36. maddesine göre “ Kapalı Teklif Usulü” ihale edilerek satılacaktır.

Sıra No:1

Ada-Parsel /Adres: Atatürk Mahallesi, 292 ada 1 parsel

Yüzölçümü (m2):3.619,00 m2

İmar Durumu: Turizm ve Rekreasyon

Muhammen Bedel (TL): 5.247.550,00

Geçici Teminat (TL): 157.426,50

Sıra No:2

Ada-Parsel /Adres:Atatürk Mahallesi, 292 ada 3 parsel

Yüzölçümü (m2): 192,29 m2

İmar Durumu:Turizm ve Rekreasyon

Muhammen Bedel (TL): 278.820,50

Geçici Teminat (TL): 8.364,62

Gayrimenkullerin toplam bedeli:  5.526.370,5 TL

1 - İhale Şartnamesi Büyükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilecektir.

2 - İhaleler 18/08/2015 Salı günü saat 09:30 da Büyükçekmece Belediye Başkanlığının, Kumburgaz Merkez Mahallesi, Belediye Caddesi No:3 adresindeki Ek Hizmet Binasında bulunan 2. Kat toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu veya Mektubu, Şartname bedeline ait makbuz ile Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Müdürlüğümüzden alınacak hesap ekstresi getireceklerdir

Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Geçici teminat makbuzu veya Mektubu ile Şartname bedeline ait makbuz ile Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Müdürlüğümüzden alınacak hesap ekstresi getireceklerdir

4 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 17/08/2015 Pazartesi günü mesai saati bitimine (Saat: 17:00) kadar Büyükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.