Büyükşehirlerde emlak vergisi oranı!

Büyükşehirlerde emlak vergisi oranı için tıklayın.

Büyükşehirlerde emlak vergisi oranı!

Büyükşehirlerde emlak vergisi oranı daha yüksek oluyor. Vergi için ödenecek bedel taşınmaz malın türüne ve bağlı olduğu belediyeye göre değişmekle birlikte büyükşehir il sınırları içerisinde olup olmamasına göre de değişiyor. Peki büyükşehirlerde emlak vergisi oranı ne kadar?

Bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğer binalarda ise binde ikidir. Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulanır. Bakanlar Kurulu, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir. Arazi vergisinin oranı binde bir, arsalarda ise binde üçtür. Bu oranlar ise, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulanır. Bakanlar Kurulu, bu oranlarda da yarısına kadar indirme veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir.

Emlak vergisi sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde gayrümenkulü bulunan mükellefler, emlak vergisi borçlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi web sayfası üzerinden e-belediye hizmetiyle yapabilirler. Sorgulamak istenilen borç seçildikten sonra “Borç Tipini Seçiniz” alanı boş bırakılıp, “Vergi/TC.Kimlik No” alanına Vergi veya T.C. Kimlik Numarası girilerek Belediyeye ait olan EMLAK VERGİSİ Borçlarının tümü sorgulanabilir. Ödeme yapmak için veya başka bir Borç Tipi Sorgulamak içinse “Borç Tipi Seçiniz” alanından bir borç tipi seçilerek işlemler gerçekleştirilir.