Çanakkale Ulusal Mimari Proje Yarışması

Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi ve çevre düzenlemeleri ile beraberce tasarlanmasına yönelik bir yarışma düzenliyor. Yarışmaya son başvuru tarihi 11 Mayıs

Çanakkale Ulusal Mimari Proje Yarışması

Çanakkale Valiliği, Çanakkale merkez sınırları içerisinde yer alan, 110 ada, 56 ve 12 numaralı parsellerde ve 118 ada, 58 numaraları parselde kayıtlı olan toplam 36 bin metrekarelik alan üzerinde yer alacak "Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi" ve çevre düzenlemeleri için "Ulusal Mimari Proje Yarışması" düzenliyor. Yarışmaya başvurular 11 Mayıs'ta sona erecek.

Yarışmanın türü ve şekli
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesine göre Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal, tek kademeli, mimari proje yarışması olarak düzenlenen yarışmaya katılım esasları ise şu şekilde belirlendi: 

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

  • TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
  • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.
  • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle, bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
  • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
  • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
  • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
  • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
  • Yer görme belgesi almak. ( Müelliflerden biri)