ÇED'e, 'gerekli değildir' açılımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, 'ÇED gerekli değildir' kararının, ÇED olumlu kararına eşdeğer olduğunu açıkladı

ÇED'e, 'gerekli değildir' açılımı

'ÇED gerekli değildir' kararına ilişkin olarak bir açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce: '"ÇED gerekli değildir kararı da aynı zamanda ÇED olumlu kararına eşdeğerdir.' dedi. ÇED Yönetmeliği EK-II Listesinde yer alan faaliyetler ile ilgili ÇED Sürecinin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürülükleri tarafından yürütüldüğünü ve yapılan inceleme değerlendirme sonucunda ÇED Gerekli Değildir' kararının verildiği belirten Güllüce, bu kararın kamuoyunda yanlış tanıtılmasını eleştirdi.

ÇED Gerekli Değildir' kararı nedir?
Bakan Güllüce, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından yapılan inceleme değerlendirme sonucunda faaliyetin gerçekleştirilmesinde çevresel açıdan sakınca olmadığını ifade eden ÇED Gerekli Değildir kararı ismi dolayısıyla kamuoyunda ve faaliyet sahipleri tarafından yanlış anlaşıldığını vurguladı. Bakan Güllüce: 'Söz konusu faaliyetlerle ilgili hiçbir Çevresel Etki Değerlendirme yapılmadan, gereken önlemler aldırılmadan faaliyetlere izin verildiği, ÇED'den muaf tutulduğu, faaliyet sahiplerinin çevresel açıdan herhangi bir sorumluluklarının olmadığı vb. anlamlar çıkarılıyor.' dedi. 

Sunulan projeye ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin 'ÇED olumlu' kararı sürecinde olduğu gibi ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş aldığını ve gerektiğinde ölçüm, analiz ve deney yapılmasına karar verebileceğini de belirten Güllüce: 'Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda çevresel açıdan gerekli taahhütler ve önlemlerin alınarak faaliyet göstermesinde sakınca bulunmayan projelere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilmektedir. Bu karara ilişkin geçirilen süreçte aynı zamanda "ÇED Olumlu" kararı gibi bir süreçten geçiyor.' şeklinde konuştu.