Çedbik konut sertifikası nedir?

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, sağlıklı toplumlar ve yaşanabilir bir çevre ile gelişmiş bir ekonomi yaratmak için Türkiye koşullarına uygun konut sertifikası geliştirdi.

Çedbik konut sertifikası nedir?

Yeşil binalar alanında Türkiye’de sertifika verme yetkisine sahip tek kuruluş olan Çedbik, Türkiye koşullarına uygun sertifika sistemi Çedbik – Konut’u oluşturdu. Çedbik Konut Sertifikası bünyesinde konutlar; arazi kullanımı, su kullanımı, enerji tasarrufu, yeşil proje yönetimi, sağlık ve konfor, malzeme ve kaynak kullanımı, işletme ve bakım, yenilikçilik olmak üzere dokuz başlık altında değerlendiriliyor. Çedbik yeşil bina sertifikasını amacı; sağlıklı toplumlar, gelişmiş bir ekonomi ve yaşanabilir bir çevre yaratmak. Yurtdışında pek çok prestijli sertifika programları bulunmasına rağmen Türkiye’nin kendi sertifika programını oluşturması neden önem taşıyor? İlk sebep coğrafi ve mimari olarak her bölgenin farklılıklar taşıması, ikinci sebep ise sertifika gelirinin yurtiçinde kalacak olması.

Yeşil bina neden önemli?
Binalar ve kentler küresel ısınmaya sebep olan seragazı salınımının yüzde 40’ından sorumludur. Bu nedenle binaların tasarlanmasında, yapımında ve kentlerin planlanmasında rol alan herkesin üzerine bir görev düşüyor. Bina ve kentlerin çevreye olan olumsuz etkileri seragazıyla sınırlı değil, su kullanımının da yaklaşık yüzde 12’si, elektrik tüketiminin yüzde 71’İ ve atıkların yüzde 65’inden de sorumludur. Amerika’da yapılan araştırmalara göre, yeşil binalarda enerji tüketimi yüzde 24, seragazı salınımı yüzde 39, su tüketimi yüzde 40 ve atıklarda yüzde 70’e varan düşüş saptandı.Yenilikçi düşünceleri göz önüne alan Çedbik konut sertifikası, mimarlık, mühendislik, planlama, peyzaj ve mekanik tesisat projelerinden alınan yorumlarla oluşturuldu.