Çelik boru sektörü hammadde çıkmazında

Türk çelik boru sektörü hammadde konusunda büyük sorunlar yaşamaya başladı. Yassı çelik üreticilerinin talepleri zamanında karşılayamaması ve ithalata getirilen gümrük vergisi nedeniyle sektör çıkmaza girdi

Çelik boru sektörü hammadde çıkmazında

22 Mayıs 2014/Emlakwebtv
Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise beşinci büyük dikişli çelik boru sektörü konumunda bulunan Türk çelik boru sektörü, iç pazar üreticilerinin talepleri zamanında karşılayamaması nedeniyle çıkmaza girdi. Üretim için ihtiyaç duyduğu hammaddenin yüzde 60'ından fazlasını iç pazardan karşılayan çelik boru üreticileri, bu engel karşısında ihtiyaçlarını ithalat ile karşılamaya yöneldi. 

Bu kez de gümrük vergisi engeli
Sorunlarına ithalatla çözüm arayan sektör temsilcilerinin karşısına bu sefer de gümrük vergisi engeli çıktı.  Çelik Boru İmalatçıları Derneği(ÇEBİD), çelik boru ithalatının gümrük vergisinden muaf tutulmasına rağmen hammadde olarak ithal edilen yassı çelik ürünlerine gümrük vergisi uygulanmasına büyük tepki gösterdi.

Çelik boru sektöründe hammadde tedarikinin zamanında yapılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Çelik Boru İmalatçıları Derneği Genel Sekreteri Mehmet Zeren, üretimlerini tamamlayamayarak siparişleri zamanında teslim edemeyen çelik boru üreticilerinin müşteri ve Pazar kaybı ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Mehmet Zeren: “Türk çelik boru sektörü performansını her yıl artırsa da bazı sorunları aşmak için mücadele vermeye devam ediyor. Bunların en başında da hammadde temininde yaşanan sıkıntılar geliyor. Türkiye’de şu anda hammaddemiz olan yassı çelik üretimi yaklaşık 9 milyon ton. Türkiye’nin yassı çelik tüketim miktarı ise 14 milyon ton civarında. Yassı çelik üreticisi firmaların ürettikleri ürünlerin bir kısmını ihraç ettikleri de düşünülürse Türkiye’nin önemli miktarda yassı çelik ihtiyacı olduğu ve bunun bir kısmını ithalat yoluyla karşılama gerekliliği ortaya çıkıyor. Ancak hammadde ithalatında da yüksek vergiler söz konusu.” dedi.

Zeren sözlerini “Birçok sektörde hammadde ithalatında düşük vergi ve mamul ithalatında ise yüksek vergi uygulanırken çelik boru sektöründe tam tersi bir uygulama var. Avrupa Birliği ile aramızda Gümrük Birliği olmasına ve Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmasına rağmen; Avrupa Birliği ülkelerinde yassı çelik ithalatına yüzde 0 gümrük vergisi uygulanırken, Türkiye’de yüzde 9-10 oranlarında vergi söz konusu. Türk çelik boru üreticileri olarak hammaddeyi dünyadaki rakiplerimize göre daha yüksek fiyatlarla temin ediyoruz. Bu da sektörümüzün rekabet gücünü azaltıyor. Bu nedenle, hammaddemizin dünya piyasa fiyatlarından sağlanmasına yönelik düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Ülkemizin artık gümrük vergileri ile koruma yerine, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi anti damping ve telafi edici vergi gibi ticaret politikası önlemlerini tercih etmesi gerekmektedir.” dedi.