Çelik sektöründe denetim talebi

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, dünya ticaret örgütü kurallarına aykırı ihracat yapan ülkelerin ürünlerinin ülkeye girişinin engellenmesini istedi

Çelik sektöründe denetim talebi

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, dünya ticaret örgütü kurallarına aykırı ihracat yapan ülkelerin ürünlerinin ülkeye girişinin engellenmesini istedi. Ekinci, 'Son günlerde, ithal çelik ürünlerine karşı getirilen vergiyle ilgili bazı ihracat yöneticileri tarafından uygun olmadığı yönünde görüş beyanları yapılıyor. Açıklamalarında özellikle ihracatın olumsuz yönde etkileneceğine dair kaygılarını belirtiyorlar. Oysaki çelik ürünleri ithalatına gelen verginin ihracatımıza hiçbir olumsuz etkisi olmadığı gibi olmayacaktır da. Bilindiği gibi Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında imalatçı/ihracatçı firmalarımız, imalat girdisi ürünlerinin ithalatında hiçbir gümrük vergisi ödemeden ithalatlarını gerçekleştirmektedirler.' dedi.

Vergi ile kalitesiz ürün girişi engellenir
Uygulanacak verginin ülkemize dampingli ve/ya devlet yardımı almış hatta Gtip oyunlarına başvurmuş kalitesiz ürün girişini engelleyeceğine dikkat çeken Namık Ekinci “DİR haricinde Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması olduğu ülkelerden ve Avrupa Birliği üye ülkelerinden yapılacak ithalatta da herhangi bir gümrük vergisi uygulanmadığı gibi ithalatı gerçekleştirilen bu ürünlerin işlenerek tekrar ihracatının yapılması gibi herhangi bir mecburiyeti de yoktur. Ancak bahsi geçen bu ülkelerin dışında kalan ve dünya üretiminin yüzde 50’sini gerçekleştiren Çin gibi bazı ülkelerin, anormal derecede kapasite büyütmesi ve kendi iç piyasalarında ürettiklerini; tüketemedikleri zaman da haksız yere devlet teşvikli ve dampingli ürünlerini diğer ülkelere pervasızca ihraç etmeleri kabul edilemez. Bu durum DTÖ kuralları ve ilkelerine aykırı olmakla birlikte bizim gibi ülke sanayilerine ciddi zarar vermekte ve kapanmalarına sebebiyet vermektedir” diyerek sözlerine devam etti.

Dev ülkelerin sınırları işliyor
Açıklamasında ABD, Kanada, Avustralya, AB gibi dünya devi bir çok ülkenin bu tip uygulamalara giden ülkelerin ürünlerini engellediğine dikkat çeken Ekinci, Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde ihracat gerçekleştirmeye çalışan bir sektör olarak ithalatta bu ve benzeri uygulamaların görmezden gelinemeyeceğini vurguladı. Ekinci: 'Ayrıca Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi kapsamında ihracat mecburiyeti olmaksızın yüzde 0 vergi ile ithalat yapılmasına fırsat verilmesi Türk çelik sanayisine büyük zarar vermektedir. En kısa zamanda bunun yürürlükten kaldırılması ihtiyacı hasıl olmuştur.' dedi.