Çelik sektöründe iş güvenliği zirvesi

“Çelik Teknoloji Seminerleri”nin beşincisi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Alanında “Yeni İhtiyaçlar, Artan Risk, Kültür İnşası için Farklı Yöntemler” konusunda yapıldı.

Çelik sektöründe iş güvenliği zirvesi

Çelik İhracatçıları Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Matil Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları A.Ş. tarafından düzenlenen ve Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin desteklediği “Çelik Teknoloji Seminerleri”nin beşincisi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Alanında “Yeni İhtiyaçlar, Artan Risk, Kültür İnşası için Farklı Yöntemler” konusunda yapıldı.

36 bin yeni meslek hastalığı
Seminerde bir sunum yapan iş güvenliği uzmanı Dr. Ali Rıza Tiryaki en iyimser tahminle 36 bin yeni meslek hastalığı beklenirken, tespit edilebilen vaka sayısının 400 civarında olduğunu, mevcut tanı sistemleri nedeniyle tespit edilememiş vakalar bulunduğunu belirtti. Tiryaki, ÇSGB tarafından yayınlanan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesine meslek hastalığı tanı sistemlerinin geliştirilmesi ve meslek hastalığı vaka sayısı tespitinin yüzde 500 artırılması hedefinin konduğunu, bu konuda ulusal bir seferberlik ilan edildiğini ifade etti.

İş sağlığı ve güvenliği kültürünü inşa etmek
6331 sayılı İşçi Sağlığı Güvenliği (İSG) yasası ve yenilenmiş mevzuatın getirdiği uygulamalar ile ilgili bilgiler paylaşan Tiryaki tarafından katılımcılara; meslek hastalığı riskinin yönetimi sorumluluğu ve stratejik bir öncelik olarak çelik sektöründe mesleki sağlık gözetimi ile bilgiler, iş sağlığı güvenliği iklimi, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün inşa süreçleri anlatıldı.

Namık Ekinci

Güvenlik dayanışmasının önemi
Dr. Ali Rıza Tiryaki seminer boyunca Türkiye’de yaşanmış vaka örnekleri ile ilgili bilgileri de paylaştı. Tiryaki son olarak; “bir kurumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün inşa edilebilmesi için öncelikle üst yönetimin güçlü, görünür, tutarlı liderlik sergileyip, yeterli kaynak ayırarak işi sahiplenmesi, takip etmesi ve bütün çalışanlara katılım ve katkı imkânı sağlaması gerekiyor. Sadece uzmanlar veya yöneticilerin çabaları ile değil, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları ve ikliminin yaratılması için sağlık ve güvenliğin bir değer olarak benimsenmesi, bütün çalışanların işbirliği, dayanışma içinde hakikaten gönülle, el ele vererek sağlık ve güvenlik için dayanışması, bir birine göz kulak olması gerekiyor" dedi.

Ekinci'den iş güvenliği vurgusu
Açılış konuşmasında, belirlenen sektörel hedeflerin gerçekleşebilmesi ve sürdürülebilmesi açısından iş sağlığı ve güvenliği meselesinin büyük önem taşıdığını belirten Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, tüm faaliyetlerin ve çabaların, kazasız üretim sürecini sağlamaya yönelik olduğunu vurguladı. Ekinci: 'En değerli varlığımız olan çalışanlarımızın zarar görmesini engellemek için de potansiyel tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi, belirlenen risklere karşı tüm tedbirlerin alınması ve iş güvenliği performansımızın sürekli iyileştirilmesi ve kazasız çelik üretiminin sağlanması bizim sorumluluğumuz. Ayrıca sadece devletin yasal düzenlemeleri yeterli değildir, iş sağlığı ve güvenliğini kültür olarak ileriye taşımak için başta çalışanlar olmak üzere tüm sanayicilerin, odalar ve mesleki kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının elini taşın altına koyması gerekir. Ancak bu şekilde iş güvenliği ve sağlığının kurum kültürü haline gelerek yerleşeceğini ve sürdürülebilir olacağına inanıyorum.' dedi.