Çengelköy

İstanbul Anadolu Yakasında yer alan Çengelköy, Üsküdar ilçesine bağlıdır. Vaniköy ile Beylerbeyi arasında yer alır

Çengelköy

İstanbul Anadolu Yakasında yer alan Çengelköy, Üsküdar ilçesine bağlıdır. Vaniköy ile Beylerbeyi arasında yer alır.

1960’lı yıllarda Çengelköy’de Rumlar yaşamakta olup, sebze ve meyve yetiştiriciliği yapardı. Bu yüzden Çengelköy’ün ilk adı Protos Diskos olarak bilinir. Ta Metanias olarak değiştirilen bu ismin geldiği nokta ise; fakir ailelerin kızları bu bölgeye fuhuş yaptırılmak için getirilmesidir. MS 5.yy’da Malabora’nın yeğeni 9. Justinianos kendini halka sevdirmek için birçok inşaat çalışmaları yaparak Sİngelköy adını verdi. İstanbul fethinden sonra Çengelköy adını alan semtte yaşam Lale Devri’nden sonra başladı. İlk yapılaşmalar ise Bizans döneminde kiliselerin yapımıyla başladı.

Toplam 7 mahalleden meydana gelen Çengelköy’de birçok tarihi yapı yer almaktadır. Bu yapılar arasında çeşmeler, camiler ve yalılar bulunmaktadır. Yalıları ile ünlü olan Çengelköy’de birçok markalı konut projesi de geçtiğimiz yıllarda yapılmaya başlamış olup, hızla devam etmektedir.

Çengelköy imar durumu
Üsküdar Çengelköy Mahallesi 193 pafta, 877 ada, 36 sayılı parselin bir kısmı ve bir kısım tescil dışı alana ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği onaylandı. 18 Ağustos 2014’te askıya çıkan Çengelköy imar planı, 30 günlük askı sürecinden sonra askıdan inecek.

Çengelköy imar planı ile ilgili bilgiler ise şöyle;
1. Tasdik sınırı içindeki alan özel sosyal kültürel tesis alanıdır
2. Özel sosyal kültürel tesis alanında TAKS=0,35, H=2 kattır. Boğaziçi planlama alanında kotlandırma ve mimar projelendirme en fazla 1 bodrum kat açığa çıkacak şekilde yapılacaktır. Açığa çıkan bodrum kat bina kontürünü aşamaz ve iskan edilebilir. Açığa çıkan bodrum kat haricinde otopark amaçlı kullanılacak diğer bodrum katlar ise tamamı zemin kotu adlında kalmak ve çekme mesafelerini aşmamak kaydıyla yapılabilir.
3. Özel sosyal kültürel tesis alanında kültür merkez kütüphane, müze, sergi-konser-konferans salonu gibi kültürel yapılar teknik eğitim merkezi, öğrenci yurdu, bilgi-beceri-meslek edindirme kursu vb gibi eğitim yapıları yapılabilir.
4. Özel sosyal kültürel tesis alanında ilgili kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulu veya ilgili tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonunca onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınarak bu görüşlere uygulanacaktır.
5. Jeolojik ve jeoteknik etüdler doğrultusunda uygulama yapılacaktır
6. İstanbul Byükşehir başkanlığının (İstanbul su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü) 07.05.2012 tarih ve 238294 sayılı yazısında belirtilen hükümlere uygulanacaktır
7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığının (Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) 03.05.2012 tarih ve 902 sayılı yazısında belirtilen hükümlere uygulanacaktır.
8. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının ulaşım daire başkanlığı, (ulaşım planlama müdürlüğü ) 04.05.2012 tarih ve 1636 sayılı yazısı ve eki komisyon kararında belirtilen hükümlere uyulacaktır
9. Belirtilmeyen hususlarda meri imar planı ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Proje Bilgisi: Köy