Çeşme’de tarla mı arıyorsunuz?

Çeşme Satış Memurluğu, Çeşme’de ihale yoluyla tarla satıyor

Çeşme’de tarla mı arıyorsunuz?

Çeşme Satış Memurluğu, İzmir’in Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi’nde bulunan tarla niteliğindeki taşınmazı 16 Ekim 2014 tarihinde saat 13:30 ile 13:40 arasında ihaleye çıkarıyor.

13 milyon 653 bin 849 TL bedele sahip tarlanın satışı açık arttırma usulüyle yapılacak.

Tarlanın ihale ilanı

T.C ÇEŞME (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri

TAŞINMAZIN

Özellikleri:  İzmir  İli Çeşme İlçesinde yer alan tarlanın tamamı 13.653.849 TL bedelle satılacaktır.

Kıymeti: 13.653.849 TL

İmar Durumu: Söz konusu parsel 09.08.2011 gün 6216 sayılı kurul kararı gereği 2.derecede doğal sit+3.derecede Arkeolojik sit ve kısmen de 1. derece doğal sit alanında 01.04.2005 gün ve 479 sayılı kurul kararı gereği onaylanan koruma amaçlı tesis alanında kalmaktadır. 3194 sayılı imar kanunun 18.maddesine tabidir. Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma kurulunun 05.01.19999 gün ve 658 sayılı ilke kararı uyarınca sondaj kazısının ilgi müze denetiminde yapılmasında sonra inşaat izni verilebilir.

KDV Oranı: %18

1.Satış Günü 16/10/2014 13:30 ile 13:40 arasında

2.Satış Günü 12/11/2014 13:30 ile 13:40 arasında

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/1 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İş bu ilan tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçer.