Çevre Bakanı açıkladı: Türkiye için bir ilk

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Türkiye'de bir ilk niteliği taşıyan denizlerin sosyo-ekonomik analizi için çalışmaların başlayacağını duyurdu

Çevre Bakanı açıkladı: Türkiye için bir ilk

Türkiye'de ilk kez denizlerin sosyo-ekonomik analizi için hazırlıklar tamamlandı. Katıldığı "Türkiye'de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi"nin tanıtım toplantısında açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı: "Temel amacımız, deniz ve kıyı sularında devam eden çalışmaların, ‘ekosistem tabanlı’ bir yönetim anlayışıyla düzenlenmesidir. Ekosistem tabanlı yönetimden kastımız,; çevre ve insanı bir bütün olarak ele alıp, bu birlikteliği uyumlu bir şekilde yönlendirmektir" dedi.

Türkiye için bir ilk: Denizlerin sosyo-ekonomik analizi yapılacak
Türkiye için bir ilk niteliği taşıyacak çalışmalar kapsamında ilk olarak idari ve teknik kapasitenin geliştirileceğini, ardından denizler için ilk değerlendirme raporlarının hazırlanacağını, son olarak da deniz sularına özgü çevre durumlarının incelenmesi ve deniz analizlerine yöneleceklerini belirten Bakan Sarı, yeni çalışmalarla denizlerin daha verimli kullanımını amaçladıklarını söyledi.

Proje sonrasında Türkiye'de ilk kez denizlerin sosyo-ekonomik analizinin tamamlanacağını belirten Sarı:

" Böylece, Türkiye’nin denizlere yönelik politikalarının daha kapsamlı bir biçimde ele alınması sağlanacak; denizin, ülke ve insan yaşamına etkisiyle ilgili daha nitelikli çalışmalar yapılacak." dedi. 

 

Çevre Bakanı açıkladı: Türkiye için bir ilk

 

"Çevre çalışmalarını bilim odaklı yürütüyoruz"
Bakan Fatma Güldemet Sarı, çevre hususunda uygulamaya koydukları politikaların siyasi odaklı değil, bilimsel araştırmalara bağlı biçimde yürütüldüğünü de açıklayarak:

"Sivil toplum örgütleri ve üniversitelerimizin çalışmaları kapsamında yürütmeye gayret ediyoruz. Özellikle çevre konusunda, Türkiye’yi ileriye taşıyacak, bizleri olumlu yönlendirecek her kesime kapılarımızı açıyoruz." ifadelerini kullandı.