Çevre Bakanlığı AKM için çalışıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 2012 yılında verilen yetki ile Atatürk Kültür Merkezi alanını iyileştirme, güzelleştirme, yenileme ve ihya etmek amacıyla yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi

Çevre Bakanlığı AKM için çalışıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 2012 yılında verilen yetki ile Atatürk Kültür Merkezi alanını iyileştirme, güzelleştirme, yenileme ve ihya etmek amacıyla yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda Atatürk Kültür Merkezi alanının tarihsel bağlamı ve Ankara için simgesel önemini kapsayacak potansiyellerin ortaya konulması, alana ilişkin sorunların belirlenmesi, vizyon, strateji ve eylem kararlarının oluşturulması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Ortak Akıl” yöntemini seçmiş olup, Bakanlık Ankara’daki üniversiteler, yerel yönetimler, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile 24 Nisan 2014 ve 14 Mayıs 2014 tarihlerinde “Atatürk Kültür Merkezi Ortak Akıl Çalıştay”ı düzenledi.

Ankara hepimizin başkenti
Ankara’nın hepimizin başkenti olması, bu alan için hepimizin söz söyleme hakkının bulunması ve konunun ehemmiyeti nedeniyle Ankara Atatürk Kültür Merkezi Alanı’na ilişkin sorunlar, ve çözüm önerileri ile geliştirilen stratejilerin tartışılması ve alanın planlanması ve tasarımına ilişkin her bölgemizden olmak üzere 32 ilden toplam 82 üniversitenin mimarlık, şehir ve bölge planlama ve peyzaj mimarlığı bölümlerinden akademisyenlerin katılımı ile 14 Ekim ve 21 Ekim 2014 tarihlerinde Akademik Toplantılar düzenlenmesi planlanmış olup, ilki 14 Ekim tarihinde akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantının sabahki oturumunda açılış konuşmaları Mekânsal Planlama Genel Müdürü Y. Erdal Kayapınar, Atatürk Kültür Merkezine ilişkin tematik sunum Y. Şehir Plancısı ODTÜ Öğretim görevlisi emekli Genel Müdür Feridun Duyguluer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce tarafından yapıldı.

Güllüce: 'Tüm bilim adamlarını katkıya çağırıyorum'
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Atatürk Kültür Merkezi alanının, Türkiye'de yaşayan herkesin olduğunu belirterek, tüm bilim adamlarının fikirleriyle buraya katkı vermesini beklediklerini söyledi.

Y. Şehir Plancısı ODTÜ Öğretim Görevlisi emekli Genel Müdür Feridun Duyguluer moderatörlüğünde yürütülen toplantının, öğleden sonraki oturumunda ise;

- Alana ilişkin sorunların ortaya konulması,

- Atatürk Kültür Merkezi alanının tarihsel bağlamı ve Cumhuriyet Ankara’sı için simgesel önemini kapsayacak potansiyellerin ortaya konulması,

- AKM alanının vizyon ve stratejilerin belirlenerek eylem kararlarının oluşturulması,

Bu akademik toplantı ve öncesinde yapılan çalıştaylar ile sonrasında yapılacak olan toplantılar kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çalışmalarına altlık teşkil edecek bir güncel yol haritasının oluşturulması amaçlanıyor.