Çevre Bakanlığı ifade verecek

Çevre Bakanlığı, Yalova'da bir maden işletmesinin kapasite artışı için 192 bin 444 ağacın kesilmesini onaylayan ÇED raporu ile ilgili savunma için mahkemeye davet edildi

Çevre Bakanlığı ifade verecek

Çevre Bakanlığı, Yalova ili sınırları içinde faaliyet gösteren BMT Bahadır Madencilik tarafından işletilen 'Kalker Ocağı-Kalsit Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi'nin Kapasite artış projesi kapsamında 192 binin üzerinde ağacın kesilmesine onay veren ÇED raporunun onaylanması hususunda, Bursa 3'üncü İdare Mahkemesi tarafından, ifade ve savunma amacıyla davet edildi.

Bakanlık 192 bin ağaca nasıl onay verdi
Yalova sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve AKP Yalova İl Yöneticisi Muğlim Bağatar'a ait olan maden işletmesinin kapasite artırma projesi 26 Aralık tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştı. 192 binin üzerinde ağacın kesilmesini düzenleyen ÇED Raporuna olumlu kararı veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gelişmelere tepki gösteren vatandaşların açtığı dava sonucu Bursa 3'üncü İdare Mahkemesi tarafından savunmaya davet edildi.

Mahkeme kararı
Kararını 27 Ocak'ta açıklayan mahkeme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan dava konusu olan ÇED olumlu kararı ve kararın dayanağı tüm bilgi ve belgelerin incelenmesine, 2577 sayısı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nün 20/A-B maddeleri gereğince savunma ve ara kararı süresinin 15 gün olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildiğini açıkladı.