Çevre Bakanlığı'ndan Otopark çalıştayı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kentlerdeki otopark sorununu çözmek için topladığı çalıştayta, orta ve kısa vadeli önlemler masaya yatırıldı

Çevre Bakanlığı'ndan Otopark çalıştayı

Ülkemizin son yıllarda artan nüfus ve ekonomik gelişmelerine paralel olarak araç sayısının artması otopark sorununu gündeme getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu soruna köklü bir çözüm bulmak için “Tüm Yönleri ile Otopark” sorunu konulu bir çalıştay düzenledi. Çalıştayta otopark sorununa orta ve kısa vadede alınacak önlemler masaya yatırıldı.

Çalıştaya Konuyla İlgili Paydaş Kurum Ve Kuruluşlar Katıldı
Büyük katılımın olduğu çalıştaya Belediyeler, Meslek Odaları, Üniversiteler, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Birliklerden konunun uzmanları olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş katıldı. Çalıştayda “Planlamalarda Otopark”, “Yapı ve Projelerde Otopark Düzenlemeleri”, “Otopark Çözümlerinde Teknolojik Sistemler/Uygulamalar” ve “Otopark Yönetimi- İşletmeciliği” olmak üzere 4 ana başlıkta çalışma grupları oluşturularak konu ile ilgili kurum ve kuruluşların bilgi birikimleri ile görüş ve önerileri kayda alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalıştay sonucunda ortaya çıkan tüm önerileri ileride bakanlık tarafından yapılacak olan düzenlemelerde dikkate alacağını ifade etti. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı haricindeki kurumlar ile ilgili olan çalışmalarda da konunun takip edileceği bildirildi.

Çalıştayın ülkemizde özellikle büyükşehirlerimiz başta olmak üzere otopark konusunda yaşanmakta olan ciddi problemlerin tespit edilmesi ve bunlara çözüm üretilebilmesi adına oldukça faydalı olduğu ve otopark sorununa köklü bir çözüm üretilmesi hedeflendiği açıklandı.