Çevre Bakanlığı'ndan TMMOB açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, dünkü Resmi Gazetede yayınlanan ve meslek odalarının girişimlerini Bakanlığa bağlayan tedbirle ilgili bir açıklama yaptı

Çevre Bakanlığı'ndan TMMOB açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, dünkü Resmi Gazetede yayınlanan ve meslek odaları üzerinde mali ve idari denetimi düzenleyen tebliğ ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık, 'Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve İlgili Odalar Üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İdari ve Mali Denetim Yapılmasına Dair Tebliğ' hakkında meslek odası yöneticilerinin kamuoyunu yanıltıcı ve kişilik haklarını ihlal edici nitelikte beyanatlarda bulunduğunu belirtti. 

Kamu kurumları, görev ve sorumluluklar...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi'nden yapılan açıklamada, kamu kurumlarının kanunlarla verilmiş görev ve sorumlulukları etkin ve tarafsız bir şekilde yerine getirebilmek için yönetmelik, tebliğ gibi ikincil mevzuat düzenlemelerini yayınladığını belirtilerek, şu açıklamalarda bulunuldu:

11 Meslek odasının denetim sorumluluğu Bakanlığa verildi
(...)Belirtilen Ek Madde 3'e istinaden, 18/11/2013 tarihli ve 2013/5660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 11 meslek odasının idari ve mali denetim sorumluluğu Bakanlığımıza verilmiştir. Bu çerçevede, Bakanlığımız kendisine yasalarla verilen görev ve sorumluluğu yerine getirebilmek için ikincil mevzuat düzenlemesi yaparak "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve İlgili Odalar Üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İdari ve Mali Denetim Yapılmasına Dair Tebliğ" tebliğini yayımlamıştır. Söz konusu tebliğ ile Bakanlık görev ve sorumluluğunu yerine getirebilmek için iş süreçlerini ve iş süreçlerinde görev alacak bakanlık birimlerini belirlemiştir. Bu da bir hukuk devletinde bir kamu kurumunun yapması gereken en asli iştir.

Uluslararası Kongrelere katılım sorunu
Ayrıca, Ek Madde 1'de belirtildiği üzere, "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini veya odaları temsil etmek üzere uluslararası toplantı ve kongrelere katılmak, Bayındırlık Bakanlığından izin alınmasına bağlıdır. ..." hükmü, bir meslek odası mensubunun, meslek odasını temsilen ve meslek odasının bütçesini kullanarak katılacağı uluslararası toplantı ve kongreler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından (Bayındırlık Bakanlığı) izin almasının Kanuni bir zorunluluk olduğunu anlatmaktadır.

Tüm izin taleplerini karşıladık
Bu çerçevede, mühendis ve mimarların hukukunu ve haklarını savunmak yerine başka işlerin peşinde koşanların üslup konusunda da saygıya dikkat etmedikleri görülmektedir. Ayrıca , Bakanlığımızın 21.08.2014 tarih 10958 sayılı uyarı yazısı üzerine, kamusal ve yasal sorumluluk bilincini haiz bazı meslek odalarınca üç farklı izin talebinde bulunulmuş ve bu talepler ivedilikle Bakanlığımızca karşılanmıştır.

Bakanlığımız, yasalarla kendisine verilen görev ve sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için öncelikle iç düzenlemelerini tamamlayarak hiçbir taraf veya sınıf gözetmeksizin etkin olarak görevlerini yerine getirmekte kararlı ve yetkindir.