Çevre Bakanlığı'ndan AB Fonu açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AB fonlarının "kayıtlara geçirilmeden" harcandığı yönendeki haberlere ilişkin bir açıklama yaptı

Çevre Bakanlığı'ndan AB Fonu açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AB fonlarından elde edilen 144 milyon 500 bin EURO'nun kayıtlara geçirilmeden harcandığı yolundaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Dün Sözcü Gazetesi'nde  yayınlanan haberde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2013 yılına ilişkin dönemini kapsayan Sayıştay raporundan hareketle "AB Fonlarının" kayıtlara geçirilmeden harcandığı belirtilmişti.

Çevre Bakanlığı AB Fonlarını ne yaptı?
Habere göre Sayıştay, Çevre Operasyonel Programı kapsamında 31.12.2013 tarihi itibarıyla 144 milyon 500 bin 439.44 Euro tutarından fon kullanımı olduğuna dikkat çekti. Merkez bankası nezdinde oluşturulan fona 122 milyon 843 bin 285,42 Euro AB Katkısı ve 21 milyon 657 bin 125.25 Euro ise Bakanlı ve son yararlanıcı olarak belediyenin protokollerle belirlenen yüzdeleri oranında ulusal katkı olduğunu belirten Sayıştay raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Bahis konusu bu fonlar 5018 sayısı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Konunu başta olmak üzere diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğinde kamu kaynağı olarak değerlendirilmekte, raporlanmakta ve bunun neticesinde yapılan yatırım ve edinilen mallarla ilgili varlık hesaplarında takip edilmemektedir..." 

Bakanlıktan yalanlama
Yaptığı yazılı açıklama ile söz konusu haberleri reddeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da, fonların denetiminin sıkı biçimde yapıldığının altını çizdi. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

'AB fonlarının hem Sözleşme Otoritesi (Bakanlıklarda bulunan IPA birimleri) hem de Hazine Müsteşarlığı tarafından muhasebesi ilgili mevzuat gereğince ayrık muhasebe sistemi ile tutulmaktadır. Sayıştay raporunda yer alan bulgu; bir muhasebe kaydının olmadığı yönünde değil, mevcut ayrık sistemle kaydı yapılan muhasebe işlemlerinin ulusal muhasebe sistemine kayıt edilmesi yönündedir. Öte yandan, 09 Ekim 2013 tarihinde alımı yapılan demirbaşların taşınır kayıtları, mevzuata uygun olarak 05 Mart 2015 tarihinde yapılan kesin kabul işleminin ardından gerçekleştirilmiştir.'