Çevre denetiminde risk değerlendirme yöntemi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevresel risk odaklı denetim planlamasına başladı. Uygulama ile denetimlerin planlanması, tesis ve faaliyetlerin çevresel risk derecelerinin belirlenmesi yapılacak

Çevre denetiminde risk değerlendirme yöntemi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevresel risk odaklı denetim planlamasına başladı. Bu planlama ile denetimlerin planlanması, tesis ve faaliyetlerin çevresel risk derecelerinin belirlenmesi yapılacak.

Bakanlık, tesislerin risk sınıflarına göre denetim sıklığını belirleyecek. Bu kapsamda projenin başladığı Samsun ilinde, Çevre İzin ve Lisansı almamış tesisler yüksek risk kategorisine alınarak sık denetlenecek tesisler olarak belirlendi.

Ergene Havzası'nda başladı
2014 yılı içerisinde Ergene Havzası'nda yer alan illerde de aynı yöntemle planlama çalışmaları başlatıldı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’daki işletmelerin riskleri bölgedeki çevresel sorunlar da göz önünde bulundurularak değerlendiriliyor. Bu iller için çevresel risk odaklı denetim planları hazırlanacak ve 2015 yılı itibari ile uygulanacak. Önümüzdeki yıl söz konusu uygulamayı ülke geneline yaymak için Bakanlık çalışmalarına devam edecek.