Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, projeleri durdurdu

Bakanlık, haksız kazanç doğurduğu gerekçesiyle turizm tesisi ruhsatı bulunan fakat konuta dönüştürülüp satılan tüm projeler için bir genelge yayınladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, projeleri durdurdu

28 Mart 2013 / emlakwebtv

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, turizm ruhsatı bulunan ancak konuta dönüştürülen projeler ile ilgili bir genelge yayınladı. Genelgede özellikle turizm bölgelerinde bir parsel üzerinde isteğe bağlı olarak konut ya da turizm tesisi yapılmasına yönelik ‘tercihli kullanım’ getirildiği belirtilerek, turizmi teşvik etmek için ‘tercihli kullanım’larda turizm tesisi inşaat emsalinin konut alanları inşaat emsaline göre daha yüksek olduğu vurgulanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu genelge ile daha fazla inşaat hakkı alan ancak daha sonra konut satışı gerçekleştiren müteahhitlere dur diyerek maksada aykırı kullanımın önüne geçmeyi hedefliyor.Genelge ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu durum turizmin gelişmesinin önünde bir engel oluşturuyor. Turizm alanı konuta dönüştürülerek kısa vadeli bir yatırım yapılmış oluyor.

Genelge başta Boğaziçi kıyısı olmak üzere Ege ve Akdeniz sahillerini ilgilendiriyor...

Turizm ruhsatı olduğu halde konut olarak satışı yapılan projeler İstanbul’un dışında Antalya, İzmir, Muğla, Bodrum ve Çeşme gibi birçok turizm merkezinde de yer alıyor. Bakanlık bu bölgelerden konut alacaklara veya bu yatırımdan faydalanacak olanlara da bir düzen getirmeyi amaçlıyor.
Uygulama inşaatı bitmiş projeler için de geçerli olacak...

29 Ocak 2013 tarihinde başlayan uygulama bundan önce başlamış ve inşaatı tamamlanmış projelerin de kapsıyor. Genelgedeki hükümlere uymayan inşaatı bitmiş projelerin de imar planı değişmesi mümkün olacak. Bu genelgenin uygulama tarihi olan 29 Ocak’tan itibaren tüm tapularda işlemler bu genelgenin getirdiği gerekliliklere uygun olarak yürütülecek. Site yönetim planını, mimari projelerin hepsi tapuda işlenecek.

İşlemler durduruldu
Turizmden konuta dönüştürülen alanların tapuda işlem görmemesi için çalışma da başlatıldı. Bu şeklide tapu almayı bekleyen konutlar için işlemler durduruldu. Ayrıca bu tür projeler için konut kredisi de verilmemeye başlandı. Tapuda turizm amaçlı göründüğü için yapılan ekspertizlerden de olumsuz rapor veriliyor.

Detaylı bilgi için: http://www.csb.gov.tr