ClimaDesign, Gelecek Odaklı Planlama & İnşaat Workshop'u

YEM,de 18-20 Mart 2013 tarihleri arasında Gelecek Odaklı Planlama & İnşaat başlıklı bir workshop düzenleniyor

ClimaDesign, Gelecek Odaklı Planlama & İnşaat Workshop'u

25 Şubat 2013 / emlakwebtv
Yapı-Endüstri Merkezi ve REHAU işbirliği ile 18-20 Mart 2013 tarihleri arasında ClimaDesign, Gelecek Odaklı Planlama & İnşaat başlıklı bir workshop düzenleniyor. Odağı ve amacı interdisipliner bir çalışma sağlarken enerji ve iklim açısından optimize edilmiş binalar tasarlamak olan workshop; böylece tasarım, enerji ve mühendislik alanlarının bir araya getirilmiş olmasını amaçlıyor. 
 
Workshop’un verimliliğini sağlayabilmek için üçer kişiden oluşan azami 6 grup (toplamda 18 kişi) oluşturulacaktır. Her grupta bir mimar, bir inşaat mühendisi ve bir makine mühendisi yer alacaktır. Aynı branşlardan kısıtlı sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin de katılımı mümkün. Workshop sonunda katılımcılara bir katılım sertifikası verilecek.

ClimaDesign Workshop’u 1,5 gün eğitim modülleri;1,5 gün proje çalışması olarak iki kısımdan oluşacak.

Workshop İçeriği:
Modül 1:
ClimaDesign: Gelecek odaklı planlama ve inşaat
 
Eğitmen:
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Gerhard Hausladen
 
Enerji ve mahal iklimlendirme konseptlerinin geliştirilmesi, çok boyutlu ve binanın tüm planlama aşamalarında gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu süreç, binanın kullanım profilinin ve yerleşim yerinin koşullarının analiz edilmesiyle başlar, bina şeklinin ve cephesinin optimizasyonu ile devam eder ve nihai boyutlandırma ve detaylı projelendirme ile sonlandırılır.
 
Başlıklar:
Bütünleşik planlamaya ve inşaata giriş
Mimari ve teknolojiden oluşan “komple system” olarak bina
Çok boyutlu planlama süreci
Fiziksel temeller
Tipolojiler
Planlama ekipmanları
Trendler
 
Modül 2:
Yaşayan konforu
 
Eğitmen:
Dipl.-Ing. Elisabeth Endres
 
Konfor kullanıcı için en temel unsurlardan biridir. Bu modülde ısıl konfor, görsel konfor ve iç hava kalitesi konforu kavramları tanıtılacak, ölçülebilir ve standartlarda yer alan  değerler üzerinden, öznel algılamalar da dikkate alınarak tartışılacaktır.
 
Başlıklar:
Isıl konfor
Görsel konfor
İç hava kalitesi konforu
Önemli etkenler
 
Modül 3:
Mahal iklimlendirmesi ve cephe konseptleri
 
Eğitmen:
Dipl.-Ing. Tobias Wagner
Dipl.-Ing. Timm Rössel
M.Sc. Arch. Gencay Tatlıdamak
 
Mahal iklimlendirme sistemlerinin (ısıtma, soğutma, havalandırma ve nem alma gibi) işlevsel prensipleri ve bunların bina ile etkileşimleri anlatılacaktır. Değerlendirme grafikleri ve boyutlandırmaya dönük değerler bu modülün destekleyici ekipmanlarıdır ve katılımcıya tasarım süreçleri için çeşitli perspektifler kazandıracaktır. Cephe sistemleri ve enerji ile konfor üzerinde sahip oldukları etkiler önemli anahtar parametreler ile birlikte tanıtılacaktır.
 
Başlıklar:
Havalandırma, ısıtma & soğutma sistemleri
Merkezi & merkezi olmayan konseptler
Nemlendirme / nem alma
Bina içindeki etkileşimler
Konsept seçimi
Akıllı şebeke / akıllı binalar
İçerisi ile dışarısı arasında bir arayüz olarak cephe
Kışın ve yazın cephe
Gün ışığı kullanımı
Cephe üzerinden doğal havalandırma
 
Modül 4:
Binalar ve bölgeler için enerji üretim ve tedarik konseptleri
 
Eğitmen:
Dipl.-Ing. Tobias Wagner
 
Enerji verimli binaların arka planında, yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı tüm sistemin enerji verimliliği üzerinde temel bir rol oynamaktadır. Bu modülde enerji üretim ve tedarik sistemlerine genel bir bakış sağlanacak farklı enerji kaynakları tanıtılacaktır. Seçilen tedarik sistemlerinin önemi ve yapı tekniği üzerindeki etkileri tartışılacaktır.
 
Başlıklar:
Fosil ve yenilenebilir enerji kaynakları
Primer enerji faktörleri
Enerji, ekserji ve anerji
Merkezi ve merkezi olmayan enerji üretimi
Binalar için enerji tedarik konseptleri
Bölgeler için enerji tedarik konseptleri

Modül 5:
ClimaDesign: “Best practice”
 
Eğitmen:
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Gerhard Hausladen
 
Referans projeler irdelenecektir. Bu modülden sonra proje çalışması çalışma gruplarına dağıtılacaktır.