Çok geç değil, geri dönülebilir

Devam etmekte olan mega projelerin İstanbul ekolojisi ve doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkileri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde düzenlenen Kanalistanbul sempozyumunda tartışıldı

Çok geç değil, geri dönülebilir

Yürütülen mega projelerin İstanbul ekolojisi ve doğal yaşam üzerindeki baskısını ele alan uzmanlar, henüz geri dönülemez bir aşamada olmadığımızın altını çizdi. 

Hala geç değil, vazgeçilebilir
Sempozyumda konuşan Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Eski Başkanı Eylem Tuncaelli, inşaatların doğal yaşam üzerinde ciddi problemler yarattığını vurguladı. Projelerin devamı ve tamamlanması halinde ise ortaya çıkacak tahribatın, bugün ile karşılaştırılamayacak derecede büyüyeceğini belirten Tuncaelli: “Henüz su havzalarımız, bahsettiğimiz baskıyı görmedi. Evet inşaat faaliyetlerinden kaynaklı bir kirlenmeyle yüz yüze. Ama henüz o öngörülen yoğun nüfus yaşamıyor, trafik yoğunluğu yok. Terkos’un akarsu bağlantıları henüz kesilmemiş durumda. Bu projeler ne kadar erken durdurulursa o kadar kardır. Döndüreceğimiz zararlar oldu, ama kurtaracak çok şeyimiz var.” dedi.

Kanalistanbul, rant odaklı bir projedir
Yürütülmekte olan projelerin, insan ve kent odaklı değil, rant odaklı çalışmalar olduğunu vurgulayan Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Şahan da: "Bu projelerden biri de Kanalistanbul... Projeyle ilgili etütler yeterince yapılmadı. Çok uzun zamanlara yayılması gereken bir projenin etüt çalışmaları kısa sürede bitirildi." ifadelerini kullandı.

3. Köprü'den değil ama 3. Havalimanı'ndan dönebiliriz
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ÖğretiM Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay da, "buraya kadar masraf yapıldı, bundan sonra geri dönülemez" yargısının yanlışlığına dikkat çekerek: "Köprü bağlantı yollarına asfalt atılmaya başlandı, viyadükler neredeyse bitti. Bu saatten sonra, bunlar kullanılmasın kapatalım ne kadar diyebiliriz? Bundan sonra yapılması gereken oradaki yaban hayatını birbirine bağlayacak köprüler yapmak, yabanı yaşamı zenginleştirmek gerekiyor. 3.Köprü için çok mümkün değil. Ancak 3.Havalimanı için dolgu işlemleri devam ediyor, o dönülmez noktayı geçmedik.”