Cumhurbaşkanlığı Sarayı hakkında kritik karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Atatürk Orman Çiftliği'ne Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yapılmasının önünü açan 2012/3074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın durdurulması ve iptali hakkında, 5 meslek odası tarafından yapılan itirazları kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Sarayı hakkında kritik karar

Atatürk Orman Çiftliği'ne, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yapımının önünü açan "T.C. Başbakanlık Gazi Yerleşkesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı"na ilişkin 2012/3074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na ilişkin, 5 meslek odasının itirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından kabul edildi.  Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Başbakanlığa karşı açılan davayı görüşen Kurul, meslek odalarını haklı bularak, itirazları kabul ettiğini açıkladı. 

Cumhurbaşkanlığı Sarayı aleyhine bir karar daha
Kararla ilgili olarak bir açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Danıştay İdari Dava Daireleri kararının, kentsel dönüşüm alanı ilan edilen alana ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nın hukuka uygun olmadığını doğruladığı anlamına geldiğini söyledi. Candan açıklamasında: 

"Danıştay idari dava daireleri, Kaçak Saray yapmak için Bakanlar kurulu tarafından Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen alanın AOÇ 5659 sayılı kanununa göre,  Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin planlama ve uygulama bütünlüğü içerisinde korunmasına aykırı olduğunu  ifade ederek,  Bakanlar Kurulu kararının hukuka uygun olmadığına karar vermiş ve bizim itirazımızın haklılığını kabul etmiştir. " dedi. 

Ders niteliğinde bir karar
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu kararını Atatürk Orman Çiftliği'nin taşıdığı değerler açısından ders niteliğinde 13 sayfalık bir karar olarak niteleyen Candan: " "Hukuk kararlarına herkes uymak zorunda. Başka türlü bu ülkeye demokrasi ve özgürlük gelemez" ifadelerini kullandı