Cumhuriyet Mahellesi "riskli alan" kararı bozuldu

İstanbul Sultangazi'de 116 blok üzerinde bin 116 dairenin bulunduğu site için alınan "riskli alan" kararı Danıştay Ondördüncü Daire tarafından bozuldu. Danıştay kararında "mülkiyet hakkına" vurgu yapıldı

Cumhuriyet Mahellesi

İstanbul Sultangazi'de yer alan 6 bin kişinin yaşadığı 25 yıllık site ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu tarafından verilen riskli alan kararı Danıştay Ondördüncü Daire tarafından bozuldu. 18 hektarlık alana yayılan yaşama alanı ile ilgili kararda "mülkiyet hakkına" vurgu yapıldı. 21 Ekim tarihinde oybirliği ile alınan karar doğrultusunda Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürütmesini durduran Danıştay'a itiraz için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz hakkı bulunuyor.

Danıştay kararının gerekçesi
Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan ve 6 bin kişinin yaşadığı 1.116 dairelik siteye ilişkin davayı görüşen Danıştay 14. Daire, alınan "riskli alan" kararının soyut dayanaklara sahip olduğunu vurguladı. Buna göre, söz konusu binalara ilişkin risk olgusunu kanıtlayan bilimsel bir raporun ortaya konulamadığı ve bunların dosyaya sunulamadığı belirtildi. Sultangazi Belediyesi tarafından hazırlanan "riskli alan dosyasının" da eleştirildiği kararda, "riskli alan ilanının kanun ve uygulama yönetmeliği tarafından öngörülen koşulların detaylı bir teknik rapor ile" oluşturulabileceğine vurguda bulunuldu.

İmar planında da iptal kararı
Söz konusu gelişmeler yaşanırken, İstanbul 8. İdare mahkemesi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün bölge için 24 Nisan 2014 tarihinde askıya aldığı imar planı iptali için açılan davada karar vardı. Buna göre, 8. İdare mahkemesi imar planlarını iptal etme kararı alırken, kararında, imar planı hazırlıklarının semt sakinlerinin fikrinin alınmadığına vurguda bulunuldu.