Danıştay'dan yeni bir Ataköy kararı

Ataköy 1. Kısım'da bulunan 2 dönümlük yeşil alana 70 metre yüksekliğinde gökdelen dikmek isteyen firmaya Danıştay'dan izin çıkmadı

Danıştay'dan yeni bir Ataköy kararı

Ataköy 1. Kısım'da bulunan 564 ada, 14 parsel ve 2 bin 649.69 metrelik arazi üzerine dikilmek istenen gökdelene Danıştay'dan izin çıkmadı. Kararında 1/5000 Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının şehircilik ilkelerine uygun olmadığına hükmeden Danıştay 6. Dairesi planların iptaline karar verdi. Dava 2007 yılında başlamıştı.

Ataköy gökdelenine durdurma kararı
Söz konusu arazi üzerinde Emlak Bankası mülkiyetinin, kapatılma sonrasında TOKİ'ye devolunmasıyla başlayan süreç, Toplu Konut İdaresinin, turizm işletmesi yapılması amacıyla araziyi Mustafa Yılmaz isimli bir şahısa satmasıyla ilerlemişti. Radikal'den Ömer Erbil'in haberine göre söz konusu arsa 2007 yılında el değiştirerek, Albatros Turizm ve Otelcilik Anonim Şirketi'ne devredilmiş, aynı yıl içinde de imar durumu 'turizm tesis alanına' çevrilmişti. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılan arazide 0.90 olan emsal 2.5 emsale çıkartılarak, 5 kat izinli arsaya yüksek kat izni tanınarak, 50'ye yakın ağacın bulunduğu park özelliğindeki arsaya gökdelen için onay verilmişti.

İnşaata bir türlü başlanamadı
Hukuki süreç ve açılan davaların sürmesi nedeniyle bölgede inşaata bir türlü başlayamayan firma için nihai karar ise nihayet alındı. Danıştay 6. dairesi 14.10.2014 tarihli kararında, 14 parselin yeşil alan ya da konut imar alanı olsun, turizm desis alanına çevrilmesi durumunun kamu yararı ve şehir ve planlama ilkelerine aykırı olduğunu hükme bağladı.

Proje Bilgisi: Köy