Danıştay Tozkoparan kararını bozdu

Danıştay'ın, Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edilen mahallelere yönelik iptal kararlarına bir yenisi eklendi. Tozkoparan'ın "riskli alan" kararı Danıştay müdahalesiyle bozuldu

Danıştay Tozkoparan kararını bozdu

4 Haziran 2014/Emlakwebtv
Tozkoparan'ı riskli alan ilan eden Bakanlar Kurulu kararını Danıştay bozdu. Radikal Gazetesi'nden Fatih Yağmur'un haberine göre, mahallenin "riskli alan" olarak ilan edilmesine vesile olan rapor, bilimsel değil gözlemsel niteliğe sahip. Haber, Danıştay'ın bozma kararı, yalnızca 14 yapının incelenerek hazırlanan raporun 5.560 konutu kapsayacak şekilde genişletilmiş olduğuna dikkat çekiyor. 

Güngören semti Tozkoparan Mahallesinin hiçbir bilimsel gerekçeye yer verilmeksizin, Afet Yasası olarak bilinen 6306 sayılı kanuna dayanarak Bakanlar Kurulu kararıyla "riskli alan" edilme sürecinde, bölge halkının itirazları da dinlenmedi. Danıştay kararında, "riskli alan" kararını hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle iptal etti.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine gönderme
Danıştay'ın kararıyla birlikte, Tozkoparan için hazırlanan risk raporunun Bakanlar Kurulu kararı alındıktan sonra dava dosyasına sunulmak üzere hazırlandığı da ortaya çıktı. Danıştay, kararın muhatabı olan 5.560 konuttan yalnızca 14'üne ilişkin bilgi içerdiğini belirterek, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne gönderme ile mülkiyet hakkının temel bir hak olduğu, sebepsiz yere bu hakkın sınırlandırılamayacağı kanaatine yer verildi. Danıştay kararına göre, gerek anayasa, gerekse Türkiye'nin altına imza atmış olduğu uluslararası anlaşmaların başında gelen AİHS düzenlemeleriyle güvence altına alınan mülkiyet hakkının, ancak kamu yararının mevcut olduğu durumlarda sınırlandırılabileceğinin altı çizildi. Danıştay sunduğu raporda, kamu yararı ve mal ve can kaybına sebebiyet verecek bir hal ihtimalinin ancak bilimsel raporlarla ortaya konulabileceğine dikkat çekerken, Tozkoparan semtine ilişkin raporun "bilimsel" niteliğe sahip olmadığını vurgulandı.

İstanbul'da daha önce 24 ayrı bölge riskli alan olarak kabul edilmiş, çok sayıda mahalle de itiraz için Danıştay'a dava açmıştı. Başta Gaziosmanpaşa'ya bağlı Bağlarbaşı, Yenidoğan ve Sarıgöl mahalleleri ve Sultangazi'ye bağlı Cumhuriyet mahalleleri olmak üzere, Danıştay davaları hala devam ediyor.