Danıştay'dan Galataport'a: "Kamu yararı yok"

Salıpazarı Kruvaziyer Liman Alanı imar planlarına ilişkin olarak Danıştay 6. Daire'de görülen davada savcılık görüşleri dava dosyasına girdi. Savcılık, projede "kamu yararı olmadığı" yönünde görüş bildirdi

Danıştay'dan Galataport'a:

TMMOB Mimarlar, Şehir Plancıları ve İnşaat Mühendisleri Odası tarafından açılan Salıpazarı Kruvaziyer Liman Alanı imar planı davasında önemli bir gelişme yaşandı. Danıştay 6. Daire'de devam eden davada Danıştay Savcısı'nın 1 kilometre uzunluğundaki kıyının özelleştirilmesi vesilesiyle kamuya kapanacağı, bu nitelikteki bir projede de "kamu yararının bulunmadığı" yönündeki görüşleri dava dosyasına eklendi.

Danıştay Savcısından "Galataport" görüşü: Kamu yararı yok
30 Eylül 2015 tarihinde, kamuoyunda Galataport olarak bilinen Salıpazarı Kruvaziyer Liman Alanı imar planı iptaline ilişkin görüşlerini açıklayan Danıştay Savcısı, projede kamu yararı olmadığını yazmıştı. Radikal'de yer alan habere göre savcılık:

 

Danıştay'dan Galataport'a:

 

"1 kilometre uzunluğundaki kıyının özelleştirilmesi nedeniyle, tüm alan kamuya kapatılacak..." görüşünü savundu. 

Planlar belirsiz; tanım, amaç ve yöntem kuşkulu
Karaköy Sahili'nde bulunan proje planlarının, İstanbul'un en merkezi yerlerinden biri olarak düşünülen sahilin gelecekteki gelişimini de hesaba katarak hazırlanması gerektiğini savunan Danıştay Başsavcılığı da, planların belirsizlikten uzak ve net bir bakış açısına sahip olması gerektiğini; ayrıca tanım, araç ve yöntemi açıkça belirtilmesi gerektiği üzerinde durdu. 

Başsavcılığın söz konusu değerlendirmelerini dile getiren Danıştay Savcısı Halil Kamil Yüksel de imar planlarının belirsiz ibareler taşıdığını, bu koşullarda da plan iptaline karar verilmesi gerektiğinin düşünüldüğünü açıkladı. Yıldız Teknik Üniversitesi şehir Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyeleri'nden oluşan ve kamu yararını reddeden bir rapor hazırlayan Bilirkiş Heyeti'ne de dayanan Savcı Yüksel, planların, sit alanı olmasına rağmen, koruma amaçlı imar planı koşullarına uygun biçimde hazırlanmadığını vurguladı.