Danıştay'dan "Topçu Kışlası" manevrası

Danıştay 6. Dairesi, Türkiye'de daha önce benzeri görülmemiş bir manevrayla, Topçu Kışlası yapımını iptal eden geçen seneki kararını bozdu. Hükümet tarafından Danıştay'a yapılan son atamaların ardından "iptal" kararını kaldıran Danıştay, Topçu Kışlası'nın önünü de açmış oldu

Danıştay'dan

Danıştay 6. Dairesi, Taksim Gezi Parkı'nın Topçu Kışlası'na dönüşümünü hedefleyen projenin iptaline ilişkin kararını bozdu. Hükümet tarafından yapılan atamaların ardından dengelerin değiştiği Danıştay'ın bu hamlesi sonrasında Topçu Kışlası tartışmasının yeniden ülke gündemine oturması bekleniyor.

Danıştay'dan "beklenmedik" hassasiyet
Süreç İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nin "Beyoğlu İlçesi, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesine İlişkin" imar planı değişikliklerini 6 Haziran 2013'te iptal etmesiyle başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itirazlarını değerlendiren Danıştay 6. Dairesi ise 29 Nisan 2014'de itirazı reddetmiş ve mahkeme kararını onaylamıştı. Hukuki süreçteki beklenmedik gelişme ise İBB'nin Danıştay'a başvurarak, "karar düzeltme" istemesiyle başladı. Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, normalde istisnai olarak kullanılan ve ancak yüksek yargının maddi hata yapma durumunda kabul ettiği "karar düzeltme" talebini kabul ettiği görüldü. 

Danıştay, İBB'yi kabul etti
31 Mart 2015 tarihinde İBB'nin karar düzeltme talebini kabul eden Danıştay, İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nin verdiği iptal kararının bozulmasına oy çokluğu ile karar verdi. Karar, yeni bir uzman heyetin belirlenmesi ve yeni bir heyetle bilirkişi incelemesini karara bağladı. Topçu Kışlası'na örtülü destek olarak yorumlanan karar, 1. grup taşınmaz kültür varlığı olarak Taksim Kışlası'na yer açılması gerektiğini söyledi. Karar, başkan Habibe Ünal ve Üye Ünal Demirci'nin muhalefetine rağmen alındı.

 

Proje Bilgisi: Topçu Kışlası