DASK'a otomatik geçiş zorunluluktan doğdu

Ülke genelindeki her hanenin otomatik olarak DASK'a dahil edilmesini sağlayacak planın Adıyaman ve Çanakkale depreminde zarar gören konutlara yardımı engelleyen yasal düzenleme nedeniyle gündeme geldiği anlaşıldı

DASK'a otomatik geçiş zorunluluktan doğdu

Hükümetin Türkiye genelindeki tüm ev sahiplerini otomatik olarak DASK dahiline alma planını düzenleyen maddelerin yasal çerçevesi gün geçtikçe netleşiyor. Gazete Habertürk'te yer alan Rahim Ak imzalı  habere göre, zorunlu deprem sigortası yaptırmayan konutlar, depremde zarar görmüş olsa dahi devletten yardım alamayacak.

Deprem yardımı kanuna takıldı

Ülke genelindeki hanelerin zorunlu ve otomatik biçimde zorunlu deprem sigortası uygulamasına dahil edilmesi ve bunun için elektrik idarelerinin yetkili kılınmasıyla ilgili tartışmalar geçen haftanın gündemine oturmuştu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından kamuoyuna açıklanan uygulama sonrasında  yapılan araştırmalar hanelerin geçiş zorunluluğunun devlet yardımı için şart olduğu bilgisi kamuoyuna yansıdı. Buna göre, DASK ve Doğal Afek Kanunu çerçevesinde yaşanacak olası bir depremde ev yıkılan ya da hasar gören kimselere Devlet Yardımı yapılabilmesi için yeni bir kanuna gereksinim duyulmuştu. 

Çanakkale ve Adıyaman'da yardımlar kesildi

Depremde konutları hasar gören kişilere yardımı düzenleyen madde Çanakkale ve Adıyaman'da yaşanan deprem sonrasında gün yüzüne çıkmıştı. Bu depremlerde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı evlerde yaşanan hasarları gidermek amacıyla hareket geçmiş ancak yasal engeller nedeniyle işlemleri yarıda kesmek zorunda kalmıştı. İncelemelerde yardıma konu olan konutların hiçbirinin DASK'ı olmadığı belirlenirken, söz konusu yardım da zorunlu deprem sigortası bulunmayan konutlara devlet yardımını engelleyen maddeler takılmış oldu. Hükümetin DASK'ı zorunlu hale getirme planı ise böylece Adıyaman ve Çanakkale'de yaşanan bu deneyimlerden hareketle oluşturuldu. 

AFAD'ın yardımlarını yarıda kesen yasal engeller

Türkiye genelinde devletin depremden ya da doğal afetlerden zarar gören konutlara yardımını düzenleyen kanun 1959 yılında uygulamaya alınan Umumi Hayata Müessir Afetler Dolasıyısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ismini taşıyordu. Devletin hangi koşullarda vatandaşın afetlerden zarar gören konutlara yardım edeceğini düzenleyen bu madde, günümüze dek yardımların niteliğini de belirlemekteydi. 2012 yılında çıkarılan 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu'nun 16'ıncı maddesi ise devletin yeni müdahalesinin koşullarını belirlemiş ve böylece AFAD'ın Çanakkale ve Adıyaman'da depremden zarar gören konutlara yardımının da yarıda kesilmesine yol açmıştı. 2012 yılında çıkarılan kanuna ilgili maddesi, DASK Yaptırmayanlara devletin ev yaptırmayacağı ve benzer biçimde de deprem sebebiyle ucuz maliyetle kredi vermeyeceğine dikkat çekiyordu. İlgili maddenin içeriğinde zorunlu deprem sigortası kapsamında yer alan binaların bu kanundan ve ilgili mevzuattan doğan devletin konut kredisi açma ya da bina yaptırma yükümlülüklerinin zorunlu deprem sigortası yaptırılmamış olması halinde ortadan kalkacağı hükmü yer alıyor...

Otomatik geçiş geçen hafta duyurulmuştu

Türkiye genelindeki hanelerin bütününün DASK kapsamına alınmasına ilişkin düzenleme geçen hafta içinde kamuoyuna duyurulmuş ve esasları küçük çapta tartışmalara yol açmıştı. Başbakan Mehmet Şimşek de daha önce yaptığı açıklamada, kimi altyapı hizmetlerinin DASK koşuluna bağlanacağını ve süreçle ilgili olarak primlerin düzenli biçimde elektrik faturalaranı yansımasına olanak tanıyacak düzenlemeler üzerinde durduklarını dile getirmişti. Bu kapsamda çalışmalarda elektrik dağıtım şirketlerinin de kullanılması ile ilgili düzenlemenin sürdüğü bilgisi kamuoyuna yansımıştı