Deprem sigortası zorunlu mu?

Zorunlu Deprem Sigortası fiyatları ve gereklilikleri haberimiz içerisinde yer alıyor

Deprem sigortası zorunlu mu?

Deprem sigortası; 1999 depremi sonrasında 2000 yılında Afet Sigortaları Kanunu olarak Meclis’ten geçti. 18 Mayıs 2012'de Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu'nun 'Yükümlülüklerin Saptanması ve Sigortanın Kontrolü' başlıklı 11. maddesinin 3'ncü fıkrasında "elektrik ve su abonelik işlemlerinde artık zorunlu deprem sigortası aranacak." bilgisi yer aldı.

587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binaları, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümleri, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümleri ve doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenleri kapsıyor.

Deprem sigortası dışında tutulan yerler
- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
- Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
- Tamamı ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.),
- İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar,
- 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar,
- Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların -hazine arazileri vb.- üzerine inşa edilmiş binalar.
- Mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar

Deprem sigortası nasıl yapılıyor?
1- Doğrudan sigorta şirketlerinin merkezlerinden,
2- Herhangi bir sigorta acentesinden,
3- Herhangi bir banka şubesinden,
4- Internet üzerinden: DASK’ın web sitesinde online poliçe alınabilecek sigorta şirketi ve aracıların adres bilgilerine ulaşabilir.

Deprem sigortası fiyatları
Çelik / Betonarme Karkas Yapılar: 700 TL
Yığma Kagir Yapılar: 500 TL
Diğer Yapılar: 260 TL

Deprem sigortası için gerekli belgeler
Sigortalının: Adı, Adresi, Telefonu, Cep Telefonu, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için)
Sigortalanacak Binanın: Açık Adresi, Tapu Bilgileri, İnşa Yılı, Yapı Tarzı, Toplam Kat Sayısı, Hasar Durumu
Meskenin (Dairenin): Brüt Yüzölçümü (m2), Kullanım Şekli