Depremde sağlam bina için su yalıtımı

Eryap Grup CEO'su Emrullah Eruslu , dünyanın en öneml deprem kuşaklarından biri üzerinde yer alan Türkiye'de bina güvenliği için su yalıtımının önemine dikkat çekti

Depremde sağlam bina için su yalıtımı

Dünyanın önde gelen deprem kuşaklarından biri üzerinde bulunan Türkiye'de "deprem" riski karşısında sağlam bina için su yalıtımına önem verilmesi gerektiğini belirten Eryap Grup CEO'su Emrullah Eruslu:

"Binalarda oluşabilecek korozyonun önlenebilmesi için iyi bir su yalıtımının olması gerekli. Depreme karşı taşıyıcı sistemin en önemli kalkanı, su yalıtımıdır ve bina taşıyıcılarını korozyondan, yani paslanmadan korumaktadır..." dedi.

Yıkılan binaların yüzde 64'ünde su yalıtımı yoktu
Marmara depreminde yıkılan binaların yüzde 64'ünde su yalıtımının bulunmadığını ve depreme dayanıklı binalar yaşam için binalara su yalıtımının mutlaka yapılması gerektiğini beilrten Eruslu:

"Aksi takdirte binalar 10 yılda taşıma tapasitesinin yarısını kaybedebiliyor..." ifadelerini kullandı.

Depremde sağlam bina için su yalıtımı

Su yalıtımsız binalar depreme dayanamaz
Yalıtım eksikliğinin korozyona neden olduğunu ve yapıların doğal hava koşulları ve toprak tarafından emilen yeraltı sularının yanı sıra, banyo ve tuvalet gibi ıslak hacimlerden dolayı suya maruz kaldığını söyleyen Eruslu, 10 yıl içinde yitirilen taşıma değerinin de büyük bir risk anlamına geldiğini belirtti. Eruslu: 

"Su yalıtımı olmayan binaların taşıyıcı sistem içindeki donatı demiri yıllar içinde çürümeye yüz tutmaktadır.  Bu da olası bir depreme karşı bina dayanıklılığının düşmesi anlamına gelir. " dedi.