Depreme karşı yapı yasası

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada

Depreme karşı yapı yasası

17 Ağustos depreminin 17. yıldönümü vesilesiyle bir açıklama yapan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar, Türkiye'nin depreme hazırlık sürecinde Yapı Yasası'nın önemine dikkat çekti. Denetimin temel sorun olarak varlığını sürdürdüğünü söyleyen Hinginar: "İnşaat malzemelerinden yapı izinlerine kadar pek çok aşamada kontrol mekanizmasının dikkatli ilerlemesi, inşaatlarda sağlam zemin, inşaat malzemelerinde sağlık ve güven unsurlarının ön planda tutulması gerekiyor" dedi.

Depreme karşı sağlıklı yapılaşma
Türkiye'nin, yapı sektörünün bütününü kapsayan ve tüm yönetmelikleri aynı çatı altında toplayacak bir Yapı Yasası'na ihtiyaç duyduğunu, buradan hareketle de ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda bir Yapı Yasası'nın oluşturulması için Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu'nun oluşturulduğunu vurgulayan Hinginar:

"Türkiye İMSAD olarak bizim öncülüğümüzde Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu’nu (UBYP) oluşturduk. UBYP ile depreme daha dayanıklı yapılar için ilgili tüm kurumları bir araya toplamayı hedefliyoruz. Kamu, üniversite, sanayi ve STK’lar olmak üzere tüm taraflar bir araya gelerek yapı yasasının hayata geçirilmesi için çalışmalara başlamalı. UBYP ile 30’un üzerinde kuruluşu bir araya topladık. Şimdi en büyük beklentimiz bu platformun kamudan destek görmesidir..." ifadelerini kullandı.

Depreme karşı yapı yasası

Deprem Türkiye için risk olmaktan çıkmalı
Düzensiz yapılaşma, düşük yapı kalitesi, plansız kentleşme ve altyapı alanlarındaki yetersizlik gibi sorunların kentsel dönüşümle birlikte çözüme kavuşacağını da söyleyen Hinginar:

"Türkiye İMSAD olarak bu vizyonun oluşturulması için öncü oluyor, dünyanın 50’den fazla ülkesinde 2000 yılından bu yana yapılmakta olan Sürdürülebilir Yapılı Çevre Konferansları Serisi kapsamında Türkiye’de ilk kez 13-15 Ekim 2016 tarihleri arasında SBE16 İstanbul Konferansı’nı hayata geçiriyoruz" dedi.