Derince Limanı projesinde ÇED tartışması büyüyor

Derince Limanı'nın hayata geçme sürecinde Kocaeli Valiliği tarafından alınan "ÇED Gerekli Değildir" kararı, Kocaeli 1. İdare Mahkemesi tarafından bozuldu

Derince Limanı projesinde ÇED tartışması büyüyor

2015 yılının Şubat ayında Safi Holding tarafından 39 yıllığına satın alınan İzmit Körfezi-Derince Limanı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Limanın mevcut 450 bin metrekare düzeyinde bulunan kullanım alanının, 670 bin metrekareye çıkarılması girişimine Kocaeli Valiliği'nin "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı ile verdiği destek, Kocaeli 1. İdare Mahkemesi tarafından oy birliği ile bozuldu. Kararda, "itiraz yolunun kapalı olduğu" vurgusu dikkat çekti. 

Derince Limanı'nda ÇED Gerekli Değildir Kararı bozuldu
Sivil Toplum Kuruluşları, Sendikalar ve çevrecilerin Limanın özelleştirilmesi girişimine yönelik tepkileriyle başlayan tartışma Safi Holding'in limanın kullanım alanı kapasitesini deniz doluğusu ve ilave rıhtımlarla genişletme niyetiyle daha da alevlenmişti. Firmanın 450 bin metrekarelik kullanım alanının 670 bin metrekareyi çıkarma niyetine Kocaeli Valiliği tarafından verilen "ÇED Gerekli Değildir"raporuna itiraz eden Kocaeli Barosu Başkanı Sertif Gökçe de sürecin takipçisi olacaklarını vurgulamıştı.

İtiraz yolu kapalı olmak üzere ret
Davaya yönelik kararında "dava konusu işlemin uygulanması halinde oluşabilecek çevre zararlarının telafisi güç ve imkansız olacağı" kararına varan Kocaeli 1. İdare Mahkemesi

"Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun’un 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin 2/e bendi uyarınca itiraz yolu kapalı olmak üzere 09/05/2016 tarihinde oy birliğiyle karar verilmiştir." kararına vardı.