Dev binalarda yangınları önleyecek buluş

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Serdar Selamet, çok katlı binalarda yangına dayanıklı beton-çelik kompozit taşıyıcı sistem geliştirdi

Dev binalarda yangınları önleyecek buluş

Boğaziçi Üniversitesi'nde görevli Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Selamet, çok katlı binalarda yangına karşı dayanıklılık arz eden beton-çelik kompozit taşıyıcı sistem geliştirdi. Marie Curie 7. Çerçeve Avrupa Araştırma Fonu ve TUBİTAK Başlangıç Ar-GE Projeleri Destekleme Programı tarafından desteklenen proje çok katlı binalarda yangına karşı etkin bir önlem sunuyor

Dev binalarda yangınları önleyecek buluş

Yangın tehlikesine karşı kesin çözüm
Yapıların tasarım aşamasındayken deprem mühendisliğine benzer şekilde yangından gelen yüklerin de tasarlanması gerektiğini vurgulayan Selamet, İstanbul'daki yüksek katlı binaların sayısındaki ani artışın yangın araştırmalarının önemini de ortaya koyduğunu söyledi. Selamet, özellikle Avrupa ülkelerinde binaların yangın tehlikesini merkeze alan bir mercekle yeniden gözden geçirildiğini, Türkiye 'de ise halen kullanılmakta olan "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik"in çözüm sunamayacak bir düzeyde bulunduğunu belirterek, yüksek katlı binaların henüz tasarım aşamasındayken yangına karşı tasarlanması gerektiğini vurguladı. 

Bina tahliyesi ve diğer sorunlar
Yüksek binalarda yangın tehlikesinin özellikle insanların tahliye edilmesi ve yangının söndürülmesi gibi sorunlardan dolayı özellikle üzerinde durulması gereken bir mesele olduğunu da vurgulayan Selamet:

"Yüksek yapıların, yangın söndürülmesinin gecikmesi ihtimalini de göz önüne alarak, yangına karşı daha dayanımlı tasarlanması gerekiyor. Doğru bir tasarım ile özellikle çelik konstrüksiyon binalarda yangına karşı yalıtılacak taşıyıcı elemanlar azalacak ve bu sayede toplam maliyet 10-15% oranında azaltılabilecektir..." dedi.
Türk yangın yönetmeliğinde acil değişikliklerin yapılması gerektiğini ve Türkiye'de akıllı bina olarak finanse edilen çok katlı binalarda sınıflandırmanın tamame dijital ve elektrikle çalışan sistemlerden oluştuğunu söyleyen Selamet, geliştirilen sistemle klasik uygulamaların hatalarının da giderildiğini belirtti.