Dev projede acil eylem planı devrede

Ankara-Niğde Otoyolu'nun belirlenen sürede tamamlanması için alınması gereken tedbirleri belirleyen Başbakanlık, tabiat ve kültür varlıkları komisyon ve kurul çalışmaları ile ilgili bilgilerin yalnızca KGM teknik elemanlarına aktarımı maddesini de içeren bir genelge yayımladı

Dev projede acil eylem planı devrede

Edirne'den Güneydoğu illerine kesintisiz otoyol ulaşımı ve yolculuk sürelerinde önemli avantajlar oluşturması beklenen otoyolu projesinin en önemli etabı Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nde acil eylem planına geçildi. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakan Binali Yıldırım İmzalı genelge iile projenin hesaplanan günde tamamlanabilmesi için uygulamaya alınan önlemler hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

Komisyon ve kurullar yalnızca KGM üyelerine bilgi verecek

7 maddelik genelgenin 11. maddesinde proje güzergahı kapsamında taşınır ya da taşınmaz tabiat ve kültür varlıklarına konu olan bulgulara rastlanması durumunda Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ya da Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nlarının ivedilikle sürece dahil edilmesi istenirken, komisyon ve kurul çalışmalarının yalnızca üyelere konu hakkında bilgi vermek üzere Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Elemanları'nın çağrılmasına karar verildi. İlgili maddede: "Çalışmaların projenin özellikleri de dikkate alınarak, gecikmesine meydan verilmeden yapılması sağlanacaktır..." ifadelerine yer verildi. 

Ankara-Niğde Otoyolu'nda işler sıkı tutulacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Başbakanlık Genelgesi'nde Karayolları Genel Müdürlüğü'nce ihalesi yapılan Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin belirlenen süre içinde tamamlanması için alınan tedbirlere yer verildi. 17 maddede toparlanan tedbir listesinde güzergah üzerindeki kamulaştırmalardan imar planı değişikliklerine kadar çok sayıda konu üzerinde işlerin sıkı tutulacağı mesajı verildi. Başbakanlık genelgesinde, Ankara-Niğde Otoyolu kapsamında uygulanacak önlemlerden bazıları şu şekilde belirlendi:

- Kamulaştırmalar: Proje kapsamında yürütülecek kamulaştırma işlemlerinde ödenekler, gecikmelere meydan verilmeyecek şekilde serbest bırakılacak. Ödeneklerin bütününün ilk üç ayda serbest bırakılmasına olanak tanınacak. Yapılacak kamulaştırmalarda ilgili kanunun 10'uncu maddesi uyarınca açılan tescil ve tespit davalarının kısa sürede neticelendirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlar gerekli tedbirleri alacak. Mahkemelerin talep ettiği belgeler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gecikmeden temin edilecek. 
- İmar Planı Değişiklikleri: İmar Planı ve değişikliklerinin ilgili kanunda belirlenen azami sürelerin sonu beklenmeksizin en kısa sürede neticelendirilmesine çalışılacak.
- Enerji hatlarının taşınması: Proje üzerinde yer alan, kanalizasyon, petrol boru hattı. elektrik haberleşme hatları ve doğalgaz gibi alt yapı hizmetlerinin güzergah dışına taşınması işlemlerinde Karayolları Genel Müdürlüğü ilgili birimlerinin ihtiyaç duyduğu izin, onay ve kabul işlemleri ilgili kuruluşlarca geciktirilmeden yerine getirilecek. 
- Hazine taşınmazlarının durumu: Proje bünyesinde Hazine'nin özel mülkiyetinde ya da Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar ve ormanlık alanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlarla ilgili işlemlerin hızla yürütülmesi için gerekli önlemler ilgili idareler tarafından alınacak. Bu hususta ilgili idarelerin taşra birimleri dahi yetkilendirilerek, gecikmeye mahal verilmeyecek.
- Tabiat ve Kültür Varlıkları Sorunu: Güzergah üzerinde taşınır ya da taşınmaz tabiat ve kültür varlıklarına konu olan buluntulara rastlanması halinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ya da Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu acilen devreye girecek ve konu ivedilikle gündeme alınacak. Kurul ve  komisyon çalışmaları, yalnızca üyelere konu hakkında bilgi vermek üzere Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Elemanları'na davet edecek. Çalışmalar projenin gecikmesine meydan verilmeden yapılacak.
- Öncelikli proje tanımı: Ankara-Niğde Otoyolu Projesi, genelgenin 12. maddesinde etkileşim halinde olunan diğer projelere kıyasla 'öncelikli' olarak tanımlandı. 
- Askeri alanlardaki çalışmalar: Projenin askeri alanlardaki kısımlarının en hızlı şekilde tamamlanması için gerekli izinlerin en kısa sürede alınmasına çalışılacak.