Devlet DASK'a destek verecek

Devletin DASK'a 241 milyon euro hasar fazlası reasürans desteği sunmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı

Devlet DASK'a destek verecek

DASK'a Devlet tarafından 241 milyon euro hasar fazlası reasürans desteği sunulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Bakanlar Kurulu Kararı'na göre, Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na zorunlu deprem sigortası için oluşturulan reasürans dilimlerinde, her bir dilimden yüzde 10 pay alacak şekilde devlet tarafından 241 milyon euro hasar fazlası desteği sağlanacak.

Karar 1 Kasım'dan itibaren geçerli
Kararda, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 8 inci maddesine istinaden Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu tarafından zorunlu deprem sigortası için oluşturulan 1/11/2014-31/10/2015 dönemi reasürans ve koruma programının dillate alındığı ifade edilirken, 840 milyon Avro üzerindeki hasar fazlası reasürans dilimlerinde her bir dilimden yüzda 10 pay alacak şekilde DASK'a Devlet tarafından toplam 241 milyon Avro hasar fdazlası reasürans desteği sağlanacağı belirtildi.

Bakanlar Kurulu'nun yeni DASK kararı Resmi Gazete'de yayınlandı

Kararın, 'Teminat Bedeli ve Hasar Ödemeleri' başlığını taşıyan ikinci maddesinde de, sağlanan bu reasürans korumasına karşılık, pay alınan ilgili reasürans dilimlerinin piyasa fiyatı esas alınarak hesaplanan 5.8 milyon euro reasürans priminin, 28 Şubat 2015 tarihine kadar DASK tarafından genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine Müsteşarlığı hesaplarına ödeneceği açıklandı. Karar 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe girdi. .