Devlet değer artışına ortak olacak

Hükümet tarafından açıklanan Orta Vadeli Program ile, dev projeler sonrasında oluşabilecek değer artışlarından devlet pay alacak

Devlet değer artışına ortak olacak

Hükümet tarafından açıklanan Orta Vadeli Program ile, dev projeler sonrasında oluşabilecek rantlardan 'projelerin' faydalanabilmesi hedefleniyor. Programla birlikte lüks tüketime de caydırıcı vergi öngörülüyor.

Lüks tüketime caydırıcı vergiler
2015-2017 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programın dün açıklanmasıyla birlikte gözler lüks tüketim ve ithalat yoğunluğuna çevrildi. Hükümet, yurtiçi tasarrufların artırılması amacıyla bu tip girişimlere yönelik caydırıcı vergiler getirme kararı aldı. Orta Vadeli Programın en ilgi çekici düzenlemesi ise, 'imar planı değişiklikleri ve kamu yatırımları sonucunda oluşacak gayrimenkul değer artışlarından kamunun pay alması ve gayrimenkulerde değer artışına yol açacak bazı kamu yatırımlarına yararlanıcıların katkıda bulunmasını sağlayacak bir sistem geliştirilecektir.' şeklinde ifade edilen 'gelir politikası' bölümünde yer aldı. 

Devlet, vatandaşın gelirine ortak
Programda yer alan bu tanıma göre 3. köprü ya da 3. havalimanı gibi dev projelerin  yakınlarında evi ya da arsası olanların katkıda bulunmasını sağlayacak bir sistem oluşturulacak. Gelir politikasında da yerel yönetimlerin öz gelirleri ve ekonomik gayeleri göz önünde bulundurularak, emlak vergi sisteminin gözden geçirilmesi sağlanarak, yer vergilerin genel vergi sistemine uyumunun sağlanmasına öncelik verilecek.

Programa göre borçlanma politikası kapsamında Kamu-Özel İşbirliği modeli de dahil olmak üzere kamu yatırımarıyla sağlanan garanti ve taahhütlerden kaynaklanan koşullu yükümlülüklerin borç stoku ve sürdürülebilirliği üzerinde oluşturabileceği risklerin izlenmesi ve yönetilmesine ilişkin çalışmalar yapılacak. Sisteme, dev projelerin yakınlarında gayrimenkulu olanlar, kazandıkları rant ölçüsünde katkı yapacak.