Devlet Katkılı Konut Hesabı Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi

Bugün itibariyle başlayan Devlet Katkılı Konut Hesabı uygulamasında değişikliğe gidilerek, alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Devlet Katkılı Konut Hesabı Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi

Bugün itibariyle başlayan Devlet Katkılı Konut Hesabı uygulamasında değişikliğe gidilerek, alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Devlet katkısı ile konut sahibi olmak isteyenler için konut hesabı uygulaması bugün başladı. Uygulamanın  bazı maddelerinde ise değişikliğe gidilerek bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Yönetmelikteki değişiklikler ise şöyle; 

Yönetmeliğin 4. maddesinin 4. fırkası, " Konut hesabının açıldığı tarihte tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyetli, kat irtifaklı veya müstakil tapulu konut nitelikli taşınmaz mal sahipleri adına konut hesabı açılamaz" 

6. maddesinin 3. fırkasına," Konut hesabının vade sonu tarihinin resmi tatile gelmesi durumunda takip eden ilk iş gününde yapılan ödeme bu maddenin dördüncü fırkası kapsamında ihlal sayılmaz" eklenirken, 6. fırkası "Çekim hakkının kullanılması halinde konut hesabında bulunan bakiye hesabın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olamaz" 

Yönetmeliğin 9. maddesinin 1. fırkasının (ç) bendi "Devlet katkısı almak için başvurduğu konut dışında 7 Nisan 2015 tarihinden itibaren tamamı kendi adına kayıtlı mülkiyetli, kat irtifaklı veya müstakil tapulu konut nitelikli başka bir taşınmaz mal edinmemiş olması" olarak değiştirildi.