Doğru ama yetersiz hamle: Tapu harcı indirimi

Tapu harcının yüzde 4'ten 2'ye indirilmesini sektörü canlandıracak hamle olarak niteleyen Gayrimenkul Uzmanı Koksal Ünal: "Ancak tek başına yeterli değil..." dedi

Doğru ama yetersiz hamle: Tapu harcı indirimi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından piyasalarda ortaya çıkan kararsızlık havasını bertaraf edecek, talebi canlandıracak nitelikte kredi faizlerinin düşürülmesi ve KDV indiriminin ardından konut alım-satımında tahsil edilen tapu harcının yarıya indirilmesi de konusu gündeme geldi. Konuyu değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Koksal Ünal tapu harç indiriminin gerçekleşmesi durumunda konut piyasasını ve inşaat sektörünü canlandırma yönünde çok önemli bir hamle olacağını belirtti.

Tek başına yetersiz hamle
Söz konusu uygulamanın tek başına yeterli olmayacağının altını çizen Ünal, diğer hayati önlemlerle birlikte sektörü canlandıracak ve aynı zamanda bir standart getirerek kurumsallaştıracak bütüncül bir paketin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti

Emlak vergisindeki düşüşün önemi
Ünal: "Tapu harçlarını indirdikten sonra;  bir defaya mahsus olarak gayrimenkul değer artışı affı ile tüm maliklerin tapuda gayrimenkullerini gerçek piyasa değerlerine getirmeleri sağlanabilir. Bu şekilde devletimiz de birçok diğer kalemdekinden çok daha fazla vergi geliri elde eder. Ayrıca, belediyelerdeki rayiç bedeller  gayrimenkullerin piyasa değerlerine göre çok düşük olmasına rağmen emlak vergileri çok yüksek. Belediyeler artık tapudaki bedelleri gerçek değer almalı, ama emlak vergisi standardı gelmeli. Mesela yıllık emlak vergisi  tapu bedeli üzerinden binde 1-2 civarında olmalı" dedi.

Gayrimenkulü 5 yıldan fazla elinde tutup satanların kazançlarına uygulanan gelir vergisi istisnasının da kaldırılması gerektiğini savunan Ünal, “Her yıl enflasyon oranında muafiyet getirilmeli, bunun üstü standart bir vergiye tabi tutulmalı” ifadelerini kullandı.