Dönüşü olmayan tehditlerle karşı karşıyayız

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, 5. Çevre Bakanları Toplantısı'nda yaptı konuşma ile 'iklim ve doğa' sorunlarına dikkat çekti

Dönüşü olmayan tehditlerle karşı karşıyayız

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, İstanbul'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 5. Çevre Bakanları Toplantısı'nda katılımcı ülke bakanları ve delegeleriyle bir araya geldi.  Toplantı öncesinde oy birliğiyle oturum başkanlığına seçilen Bakan Güllüce, toplantının düzenlenmesinde emeği olan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Sekretaryası'na teşekkürlerini iletti.

İnsanlık büyük tehditlerle karşı karşıya
İnsanlığın son yüzyılda önemli gelişmelere tanık olduğunu dile getiren Bakan Güllüce, bu ilerlemenin insan yaşamına katkı sağlaması kadar doğal kaynakların hızla tükenmesi riskini ortaya çıkardığını söyledi. Bakan Güllüce, geri dönüşü olmayan tehditlerle karşı karşıya olduklarını belirterek, "Bunun sonucunda kuraklık, çölleşme, ormanların ve tarımsal arazinin yok olması, canlı türlerinin azalması, iklim değişikliği gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bütün bunlara hızla artan dünya nüfusu da eklendiğinde tehlike daha da artmaktadır. Bugünün nesilleri bu tehlikelerle şimdiden karşı karşıyadır. Bugünden önlem alınmazsa gelecek nesiller daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalacaktır" diye konuştu.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 5. Çevre Bakanları Toplantısı

Çevreye daha büyük önem uyarısı
Bakan Güllüce
, doğal kaynakların korunması adına atılan her adımın büyük önem taşıdığına işaret ederek:

"Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası topluma kadar bütün aktörlerin çevreye gereğinden fazla önem vermesi gerekmektedir. Biz Türkiye olarak çevre sorunlarını önlemek ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla çevresel, ekonomik ve sosyal etkenleri bütüncül bir yaklaşımla ele alan, sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla enerjiden sanayiye, ulaştırmadan tarıma, şehirleşmeden ormancılığa kadar birçok sektörde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ülkemiz son 10 yılda ortalama yüzde 5'lik bir büyüme oranı yakalamıştır. Bununla birlikte aynı dönemde karbon yoğunluğumuzu yüzde 6 azaltarak iklim dostu bir büyüme süreci yaşadık.'

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda adımlar atıldığını kaydeden Bakan İdris Güllüce, ülke genelinde kentsel dönüşüm hamlesinde binalardaki enerji kullanımında yüzde 40 tasarruf sağlandığına dikkati çekti.

Bakan Güllüce, ormanların alan olarak artırıldığını anlatarak, 2023'e kadar orman varlıklarının alan olarak büyütüleceğini dile getirdi.

Pazartesi günü başlayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 5. Çevre Bakanları Toplantısı'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci sıfatı ile katılırken, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP), Birleşmiş Milletler Doğal Afet Risk Yönetimi Ofisi (UNISDR), D8, EİT Bilim ve Sanayi Enstitüsü, EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası, Küresel Çevre Fonu (GEF), Türk-Alman İşbirliği (GIZ), Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (BSEC) ile İslami Kalkınma Bankasının üst düzey yöneticileri, EİT üyesi ülkelerin Türkiye'deki büyükelçileri davet edildi.