Dönüşüm yetmez, kentsel alan tasarlanmalı

Altensis kurucu ortaklarından Emre Ilıcalı, dönüşümle birlikte şehirlerin depreme dayanıklı hale gelmesi halinde bile kronik sorunların artarak süreceğini söyledi.

Dönüşüm yetmez, kentsel alan tasarlanmalı

Altensis kurucu ortaklarından Emre Ilıcalı, kentsel dönüşüm operasyonunun 2023 yılına dek 500 milyar dolarlık finansman ölçüsünde uygulamaya geçirileceğinin altını çizdi. Ilıcalı bu süre içerisinde 8 milyon konutun yenilenmesinin hedeflendiğini açıkladı. 

Deprem riski bitse de yeni sorunlar kapıda
Açıklamasında kentsel dönüşümle birlikte kentlerin depreme dayanıklılık açısından yeterli düzeye gelmesi halinde bile, şehrin kronik hale gelen ulaşım, betonlaşma ve kaynakların verimsiz kullanımı gibi meselelerle uğraşmayı sürdüreceğini belirten Ilıcalı:

Türkiye’de depreme dayanıklı yapılaşmanın yanında daha sağlıklı ve konforlu yaşam alanlarına sahip, enerji verimliliğini ön planda tutan, ekoloji ve habitatı koruyan, çevre dostu mahalle ve kentsel alanların tasarlanıp yapılması büyük önem taşımaktadırdedi

Enerji verimliliği ve ek finansman potansiyeli
Kentsel dönüşümle birlikte inşa edilen binalarda, enerji verimliliği hassasiyetinin uygulanması durumunda senede 3 milyar dolarlık enerji tasarrufu sağalanabileceğini de belirten Ilıcalı, bunun aynı zamanda kentsel dönüşüm için de bir ek finansman anlamına geldiğini vurguladı. Ilıcalı: 

"Bu kapsamda yeni geliştirilecek veya dönüştürülecek mahalle ya da kentsel alan sürecini ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları ile ele almaktayız. Yeni binaların yapısal olarak iyileştirilmesine ek olarak içinde yaşayanların ve kullananların sağlığı ve konforu, sosyal donatılar, kamu kuruluşları ve eğitim birimleri ile bağlantıları ve yeşil alanların arttırılması ve var olanların korunması gibi o bölgenin yapısal ve ekolojik olarak kalkınmasına yönelik strateji ve yöntemler uygulanması önerilmektedir” diye konuştu. 

Proje Bilgisi: Uptown Incek