Dönüşümle yeni kentler oluşacak

Emlak GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm’de hedefin standartları yüksek kentler oluşturmak olduğunu söyledi

Dönüşümle yeni kentler oluşacak

30 Temmuz 2012

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, kamuoyunda Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un tek amacının riskli yapıların revizyonu olmadığını söyleyerek “Öncellikli olarak bu tür yapıların dönüşümü sağlanacak. Bununla birlikte eski yapılar revize edilerek, altyapısı oluşmuş, sosyal donatıları olan, hak sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayabileceği, mahalle dokusu oluşturulmuş alanların ortaya çıkarılması sağlanacak” dedi. Dönüşümüm mevcut yapı stokunun daha da değerlenmesine neden olacağına da değinen Kurum, “Bu durum mevcut stoku kira ve değer olarak olumlu yönde etkileyebilir. Ancak mevcut stokun yetersiz kalması durumunda da ilgili kanunda belirtildiği şekilde rezerv alanlar oluşturulabilir” diye konuştu.

Yapı stoku daha güvenli olacak
Kurum, kanunla afet riski altında bulunan başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelindeki tüm olumsuz yapılanmaların yerel belediyeler işbirliğiyle tespit edilerek standartları daha yüksek yeni kentler oluşturulacağını söyledi. Kurum, bu sayede afetlere bağlı olarak meydana gelen can ve mal kayıplarının azaltılacağını ifade ederek “Heyelan, deprem, sel gibi afetlere maruz kalabilecek yerleşim merkezleri önceden tespit edilecek ve bu alanlardaki yapı stoku daha güvenli, modern yapılarla değiştirilecek” dedi.

Dönüşümle birlikte öncelikli olarak hak sahiplerinin güvenilir bir yapı içerisinde deprem riski olmaksızın yaşayacağına değinen Kurum, “Yeniden çağdaş, standartlara uygun bir yerleşim alanına dönüşmesi sayesinde sahip olduğu gayrimenkulün değerini de artıracak. Yani hem yeni bir konuta sahip olacak hem de konutun değeri artmış olacak” diye konuştu. Kurum, dönüşümle birlikte kentsel tasarım projeleri de geliştireceklerini söyleyerek “Kültürel alanlar, müzeler, tiyatrolar, spor ve sağlık alanları gibi sosyal aktivitelerin olduğu mekânlar yapılacak” dedi.

Kurum, “Hak sahiplerine hem güvenli konutlarda yaşayacakları hem de sosyal ve kültürel yaşantının önemsendiği dönüşüm projelerinde mağdur olmayacakları anlatılmalı. Dönüşümün ranta dönüştürülmediği ifade edilmeli” diye konuştu. Kurum, Emlak Konut GYO’nun ilgili belediyeler, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte kentsel dönüşüm projelerinde görev alabileceğini belirtti.