Dubai Port projesinde mahkeme kararını kim uygulayacak?

Savcılığın, Kocaeli 1. İdare Mahkemesi'nin Eylül 2014 tarihinde aldığı Dubai Port ÇED raporu iptal kararını uygulamayan yetkililer hakkında soruşturma izni talebi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından reddedildi

Dubai Port projesinde mahkeme kararını kim uygulayacak?

Türkiye, hukuk kararlarının gücünü "mega projeler" ekseninde sınamayı sürdürüyor. 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu ve Ankara Atatürk Orman Çiftiği Cumhurbaşkanlığı Sarayı gibi, mahkeme kararlarının hiçe sayıldığı projelere "Dubai Port" da eklendi. Kocaeli 1. İdare Mahkemesi'nin 3 Eylül 2014 tarihinde aldığı Dubai Port ÇED Raporu iptal kararının uygulanmamasına tepki gösteren çevreci grupların "mahkeme kararlarını uygulamayan yetkililer hakkında soruşturma isteğine" ise Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'den şerh geldi. Güllüce: "Ortada suç yok, soruşturmaya da gerek yok..." dedi.

Soruşturma talebi
Söz konusu süreç, mahkeme kararının aradan geçen zamana rağmen uygulanmamasını eleştiren ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Mehmet Mustafa Satılmış hakkında soruşturma açılmasını isteyen "çevreci" grubun savcılığa başvurusuyla başladı. Birgün Gazetesi'nde yer alan habere göre, başvuru sonrasında savcılığın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan soruşturma izni talebine Bakan Güllüce, ön inceleme raporu talep ederek yanıt verdi. Ön inceleme raporu üzerinden kararını veren Güllüce, soruşturmaya gerek olmadığına karar verdi. 

Herhangi bir suç yok
Yaptığı bir açıklamada, şikayet edilen Mehmet Mustafa Satılmış'a atfedilecek bir suç ve yargılamasını gerektirir herhangi bir husus bulunmadığını belirten Çevre ev Şehircilik Bakanı İdris Güllüce: 

"Bu hususta soruşturmaya izin verilmemesine, bu karara karşı 10 gün içerisinde Danıştay'a itirazda bulunulabileceğine karar verdim..." ifadelerini kullandı.