Dumankaya'dan rant vergisi değerlendirmesi

Kamuda Şeffaflık Paketi kapsamında açıklama yapan Uğur Dumankaya, toplanacak verginin toplumsal faydaya katkı sağlayacak projelere aktarılması gerektiğini söyledi

Dumankaya'dan rant vergisi değerlendirmesi

Kamuda Şeffaflık Paketi kapsamında, belediyelerin imar planı değişikliklerinden pay alacağının duyurulmasının ardından konu ile ilgili açıklama yapan Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya "toplumsal fayda üretmek adına "değer artış payı" alınması ile ilgili yapılacak çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesi gerekir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken değer artışı çalışması ile toplanacak verginin yine toplumsal faydaya katkı sağlayacak projelere aktarılması gerekir" dedi.

Rant vergisine destek
Geçen yıl pek çok platformda Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına destek olacak ve toprağın kar alanı haline gelmesinin önüne geçecek rant vergisinin hayata geçirilmesi ile ilgili açıklamalar yaptığını belirten Dumankaya, değer artış payı alınmasına yönelik çalışmayı desteklediğini söyledi. Dumankaya: 

"Bir de değer artış payı ile ilgili çalışmalar yapılırken arsadaki imar değişikliği sonrası kazanç elde edenler gibi müktesep hak kaybına uğrayanlara yönelik de çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle ki; daha önce imara açık bir arsa üzerinde yapılan imar değişikliği sonrası malikin bir kaybı olmaması gerekir. Böyle bir müktesep hak kaybı yaşanıyorsa da devletin bu malike müktesep hak kayıplarına karşılık gelen ödemeleri yapması gerekir." ifadelerini kullandı.

Dünyada toprak rantı vergisi
Türkiye'nin en sürükleyici sektörlerinden birinin inşaat sektörü olduğunu, bunun da ekonomik kalkınma ve istihdam için büyük önem taşıdığını belirten Dumankaya: ' Dünyada toprak rantının vergilendirilmesi "Land Value Taxation" (LVT) -Toprak Değer Artış Vergisi- olarak isimlendirilen bir vergilendirme ile yapılmaktadır. İngiltere'de toprağın değerlenmesiyle ortaya çıkan rantın vergilendirilerek, devletin temel kamu gelirleri arasında yer alması hedeflenmiştir. Çin ve Hong Kong, yüksek oranlı Toprak Değer Artış Vergisi'ni başarılı bir şekilde uygulayan belki de en başarılı ülkelerdendir. Vergi gelirlerinin yüzde 35'inden fazlasını toprak rantı üzerinden aldıkları vergilerden elde etmektedirler.' dedi.