Dumankaya İnşaat borcunu daire ile ödeyecek

Körfez Gayrimenkul, Dumankaya İnşaat'tan alacaklarını temin edemeyince, karşılığında daire almaya devam edeceklerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurdu

Dumankaya İnşaat borcunu daire ile ödeyecek

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Dumankaya İnşaat'tan alacaklarını temin edemeyince, alacakları karşılığında daire almaya devam edeceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurdu. 

Konu ile ilgili sözleşmeleri de Temmuz ayında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyuran Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 29 Temmuz 2016 tarihli açıklaması şöyle; 

''Şirketimizce 25.11.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında özetle;

- Şirketimizin sahip olduğu İstanbul İli, Kartal İlçesi, Aşağı Mahallesi'nde kain 10160 ada 74 parsel numaralı arsa üzerinde hasılat paylaşımı yöntemiyle Dumankaya İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Dumankaya) tarafından geliştirilen "Dumankaya Horizon" projesinde, açıklama tarihi itibariyle henüz ön satışı yapılmamış olan ve o günkü ekspertiz değerleri toplamı 152.155.000.-TL olan 115 adet bağımsız bölümün 127.810.200.-TL bedelle Dumankaya tarafından satın alınması ve karşılığında Şirketimizin %50 payına düşen 63.905.100.-TL ödenmesi konusunda Dumankaya ile anlaşmaya varıldığı,

- Anlaşmaya göre Şirketimize ödenmesi gereken 63.905.100.-TL'den, daha önce Şirketimize avans olarak ödenmiş olan 24.833.921.-TL mahsup edildikten sonra kalan 39.071.179.-TL'nin  Dumankaya tarafından 15.03.2016 tarihinden başlamak üzere 15.04.2017 tarihine kadar aylık taksitler halinde Şirketimize ödeneceği, ifade edilmiştir.

Söz konusu anlaşmada ayrıca bağımsız bölümlerin tapularının Şirketimiz tarafından Dumankaya'ya peyderpey (Dumankaya ödemelerini yaptıkça) devredilmesi ve Dumankaya'nın ödemelerinde temerrüde düşmesi halinde, tarafların anlaştığı o günkü ekspertiz değerinin %40 altında fiyatla Şirketimizin kendi seçeceği miktarda bağımsız bölümü geri alma hakkının olması öngörülmüştür.

Dumankaya anılan anlaşma uyarınca Şirketimize yapması gereken ödemelerde temerrüde düşmüş olup, vadesi geçen 3.709.612,87 TL tutarındaki alacağımıza karşılık, Dumankaya Horizon projesinden seçilen ve o günkü ekspertiz değeri 6.466.000 TL olan 4 (dört) adet bağımsız bölüm için, o günkü ekspertiz değerinin %40 altında fiyatla (toplam KDV Hariç 3.879.600 TL bedelle) satın alma hakkımızı kullandığımız Dumankaya'ya ihbaren bildirilmiştir. Tapuları halihazırda Şirketimiz adına kayıtlı olan söz konusu bağımsız bölümler bu aşamadan sonra Dumankaya tarafından KDV Hariç 3.879.600 TL bedelle Şirketimize fatura edilecek ve anahtarları da Şirketimize teslim edilecektir.

Son durum itibariyle Şirketimizin Dumankaya'dan olan alacak bakiyesi 45.147.101,32 TL olup, söz konusu alacağın teminatı olmak üzere o günkü ekspertiz değerleri toplamı 75.099.000 TL olan 51 adet bağımsız bölümün tapusu halen Şirketimiz uhdesindedir. Dumankaya'nın önümüzdeki dönemlerde ödemelerinde temerrüde düşmesi halinde, geri alım hakkı kullanımına devam edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.''

''Ödemelerde gerçekleşen temerrütler neticesinde...''

Alacaklarını temin edemeyen Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile alacakları karşılığında daire almaya devam edeceklerini duyurdu. Şirketten bugün yapılan açıklama şöyle; 

''29.07.2016 tarihli açıklamamızda detayları verilen sözleşmeler uyarınca, Dumankaya İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Dumankaya) Şirketimize yapması gereken ödemelerde gerçekleşen temerrütler neticesinde, Şirketimiz bağımsız bölüm satın alma hakkını kullanmaya devam etmektedir. Son durum itibariyle satın alma hakkı kullandığımız bağımsız bölüm sayısı 18 adete, satın alma tutarı ise toplam 18.741.000 TL'ye ulaşmıştır. Tapuları halihazırda Şirketimiz uhdesinde olan söz konusu bağımsız bölümlerden 8 adedi Dumankaya tarafından Şirketimize teslim edilmiş olup, kalan dairelerin teslim süreci devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''