Dünyanın en büyük projelerinde Türkiye imzası

Dünya Bankası tarafından hazırlanan 2015'e ait "Global Kamu Özel Sektör İşbirliği Raporu", dünyanın en büyük projesi olarak İstanbul Yeni Havalimanı'nı gösterdi

Dünyanın en büyük projelerinde Türkiye imzası

Dünya Bankası 2015 yılına ait "Global Kamu-Özel Sektör İşbirliği Raporu"nu kamuoyu ile paylaştı. Rapora göre, kamu-özel sektör ortaklığı ile hayata geçirilen, dünyanın en büyük 10 projesi içinde Türkiye'den 3 proje yer aldı. Dünya Bankası raporunda ayrıca Türkiye tarafından gerçekleştirilen ve 44.7 milyar dolarlık toplam yatırım bedeli ile hayata geçirilen 7 projenin global yatırımların yüzde 40'ını temsil ettiği de vurgulandı.

Dünyanın en büyük projesi: 3. Havalimanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası raporu, dünyanın kamu-özel sektör işbirliği ile yapılan en büyük projesini İstanbul 3. Havalimanı olarak açıkladı. Rapora göre havalimanının toplam maliyeti 35.6 milyar dolar düzeyinde... Söz konusu proje aynı zamanda, Dünya Bankası veri tabanına giren en yüksek bedelli kamu-özel ortaklığı projesi olma özelliği taşıyor. 

 

Dünyanın en büyük projelerinde Türkiye imzası

 

Diğer projeler
Dünya Bankası Raporu'na girmeye hak kazan diğer projelerden İzmir-İstanbul toyolu projesi ikinci sırada, Dalaman İç Haltlar Terminal Bina projesi ise 9. sırada yer aldı. 

Türkiye milyarlarca liralık yatırıma tanık oluyor
Türkiye'nin her sene milyarlarca liralık yatırıma sahne olduğunu ve özellikle ulaşım ve alt yapı alanlarında önemli çalışmalara imza atıldığını söyleyen Arslan:

"Bütçe imkanlarıyla bu projeleri gerçekleştirmek isteseydik, ne yazık ki projelerin 20'de 1'i ancak tamamlanırdı. Kamu yatırımlarını özel sektörün dinamizmiyle harmanlayarak, dünyanın gıptayla izlediği projeleri gerçekleştirdik. " ifadelerini kullandı.